h

Provincie dreigt geen bezwaar meer te maken tegen uitbreiding van Duits vliegveld bij Winterswijk

14 mei 2007

Provincie dreigt geen bezwaar meer te maken tegen uitbreiding van Duits vliegveld bij Winterswijk

Direct over de grens bij Winterswijk ligt het vliegveld Wenningfeld. De Duitse autoriteiten willen toestemming geven voor het verlengen van de startbaan van het vliegveld tot 1800 meter. Daardoor kunnen er meer vliegtuigen opstijgen en landen. In de regio Winterswijk is hier veel verzet tegen. Afgelopen week bleek echter dat de provincie wil terugkomen van haar voornemen om bezwaar te maken tegen de uitbreiding. De SP verzet zich fel tegen een eventuele koerswijziging.

In 2005 sprak een meerderheid van Provinciale Staten zich uit tegen de uitbreiding. De bevolking in het Winterswijkse grensgebied vreest voor meer lawaaioverlast. Daarnaast vrezen recreatieondernemers dat de aantrekkelijkheid van hun gebied gaat afnemen, wat negatief zal uitwerken voor de regionale economie.

Gedeputeerde Verdaas (PvdA) vindt nu echter ineens dat formeel bezwaar maken geen zoden aan de dijk zet. In goed gesprek blijven met onze Oosterburen zou meer resultaat opleveren. En bezwaar maken zou pas zin hebben als in de toekomst over een gebruiksvergunning voor de vliegbasis gesproken gaat worden.

De SP vindt dat de provincie een merkwaardige draai maakt. Statenlid Eric van Kaathoven: “Door nu geen bezwaar te maken verzwakt de provincie haar onderhandelingspositie. Je moet juist alle middelen aangrijpen om de uitbreiding tegen te gaan”.

Tot 4 juni 2007 kan er nog bezwaar gemaakt worden. Nu Gedeputeerde Staten dit vooralsnog niet willen doen, wil de Gelderse SP het dagelijks bestuur hiertoe alsnog nadrukkelijk oproepen. Op de statenvergadering van 29 mei zal daarom een motie worden ingediend.

Tijdens de commissie Milieu van 9 mei maakten diverse verontruste Winterswijkers en de Gelderse Milieufederatie hun zorgen kenbaar bij Provinciale Staten. Toen was nog niet bekend dat de gemeente Winterswijk ondanks aarzelingen toch formeel bezwaar gaat maken. Nu Gelderland nog!

U bent hier