h

SP akkoord met voorkeursvariant rondweg Hummelo

17 mei 2007

SP akkoord met voorkeursvariant rondweg Hummelo

Op 9 mei j.l. werd de rondweg Hummelo in de statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken besproken. Het Gelders college van GS wil de verkeersproblemen in Hummelo oplossen door een rondweg rond het westen van dit dorp aan te leggen. De SP kan goed met de gekozen oplossing leven. Maar het is een moeilijke afweging, want niet iedereen in het dorp is het met elkaar eens.

Wij vinden dat de rondweg Hummelo hard nodig is. Er rijdt veel verkeer door het dorp, waardoor het milieu en de leefbaarheid worden aangetast. Daarnaast is er vanuit de voormalige gemeente Hummelo en Keppel de vraag naar een rondweg ontstaan.

De oostelijke varianten wijzen wij af wegens de landschappelijke schade. Ten oosten van Hummelo ligt een waardevol - beschemd - landschap dat het behouden waard is. Daarnaast zorgen de oostelijke varianten voor een langere omleiding waardoor de kans bestaat dat automobilisten alsnog een sluipweg door het dorp zelf kiezen.

De door het college gekozen variant ten westen van het dorp ondersteunen wij vanwege de lage kosten, en de mogelijke verbetering van de huidige situatie. Het doorgaand verkeer krijgt een korte omleiding om Hummelo heen. Wij zijn er voorstander van dat deze route zo milieuvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd. Dat betekent dat er aanvullende maatregelen genomen worden op onder andere het gebied van archeologie, het voorkomen van trillingen en van negatieve effecten op het (grond)water. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor de Brede School die vlakbij het voorkeurstracee ligt. Vooral moet er daarbij op gelet worden dat er zo weinig mogelijk fijn stof vrijkomt.

U bent hier