h

SP: Geld biologische landbouw niet gebruiken voor bioindustrie

25 juni 2007

SP: Geld biologische landbouw niet gebruiken voor bioindustrie

De Gelderse SP wil via een amendement in de vergadering van provinciale staten van 27 juni het voornemen van het college van CDA, PvdA en CU om een half miljoen uit de pot voor duurzame landbouw te stoppen in luchtwassers voor de intensieve veehouderij in de kiem smoren. Statenlid Marieke Veltman: 'Er is niets duurzaams aan de milieu-, en dieronvriendelijke intensieve veehouderij en met een end-of-pipe oplossing als een luchtwasser wordt die sector niet ineens duurzaam. Dat geld ook nog eens weghalen bij de stimulering van de biologische landbouw is het paard achter de wagen spannen.'

De intensieve veehouderij is niet goed voor boer, dier en milieu. Een luchtwasser voorkomt op zijn best ter plaatse de vervuiling van het milieu met ammoniak en stankoverlast. Maar dat verandert niets aan de onderliggende problemen. Het dierenwelzijn wordt er niet beter van, het mestoverschot dat ons grondwater vervuilt vermindert er niet mee en de race naar steeds grootschaligere, kapitaalintensievere bedrijven waardoor elke dag boeren met hun bedrijf moeten stoppen wordt er niet mee beƫindigd.

Die luchtwassers betalen uit de pot voor biologische landbouw is voor de SP onacceptabel. Een luchtwasser installeren maakt nog geen duurzaam bedrijf. Juist de biologische landbouw produceert wel duurzaam en biedt daarmee toekomst voor boeren. Mits voldoende gestimuleerd, natuurlijk. De laatste tijd gaat het weer goed met de biologische landbouw. Initiatieven als 'biologische schoolmelk' bieden extra afzetmogelijkheden. Daar komt bij dat door de aantrekkende economie ook de vraag naar biologisch in Nederland weer toeneemt. Mede daardoor is een extra miljoen ter stimulering van de biologische landbouw juist nu een prima investering.

Luchtwassers worden gebruikt om de lucht uit stallen te zuiveren. Met name in de intensieve veehouderijsectoren pluimvee en varkens worden resultaten geboekt in het verminderen van de uitstoot van ammoniak en stank. Het Rijk heeft daarom een landelijke regeling in het leven geroepen, zodat varkenshouders een deel van hun investering in een luchtwasser kunnen terugvragen aan het ministerie van LNV. Voor deze regeling is landelijk 15 miljoen beschikbaar gesteld. Wat wil de provincie dan nog met een half miljoen?

U bent hier