h

SP: Gelderland is de zon vergeten

25 juni 2007

SP: Gelderland is de zon vergeten

De Gelderse SP wil aanstaande woensdag met de motie 'voor niets gaat de zon op' de provincie Gelderland opdragen om zonneenergie een serieuze rol te geven in haar klimaatbeleid, te beginnen op het provinciehuis zelf.

Het College van gedeputeerde Staten van Gelderland zegt er alles aan te willen doen om te komen tot een succesvol klimaat- en energiebeleid. Dat juicht de SP toe, gezien de grote uitdaging die ons te wachten staat om de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

De zon
Foto: NASA Goddard Laboratory for Atmospheres

Daarom vindt de SP het vreemd dat het College in haar Uitvoeringsagenda met geen woord rept over de mogelijkheden die zonne- energie biedt. Het produceren van zonnecellen wordt door het beschikbaar komen van nieuwe technologie├źn steeds goedkoper.

De SP vindt daarom dat Gelderland maximaal moet inzetten op het faciliteren van onderzoek naar- en de productie van zonnecellen. Daarnaast zou bij de bouw van woningen, bedrijven en kassen, en de eventuele (nieuw)bouw van het provinciehuis, zoveel mogelijk gebruik gemaakt moeten worden van zonne- energie. Er zijn ook nog niet gebruikte mogelijkheden voor toepassing in het vervoer bijvoorbeeld in de recreatiesector

Om deze zaak aan de orde te stellen dient de SP tijdens de statenvergadering van woensdag 27 juni een motie in met de veelzeggende titel: "Voor niets gaat de zon op".

U bent hier