h

SP wil time-out bomenkap Achterhoek

25 juni 2007

SP wil time-out bomenkap Achterhoek

De Gelderse SP wil een onmiddelijke time-out periode waarin geen bomen meer gekapt worden langs provinciale wegen in de Achterhoek. In de vergadering van provinciale staten van Gelderland van 27 juni zal statenlid Toine van Bergen per motie het provinciebestuur vragen om de kap stop te zetten tot provinciale staten er een gedegen discussie over hebben kunnen voeren.

Op woensdag 20 juni 2007 heeft een werkbezoek plaatsgevonden van leden van de Commissie Mobiliteit en Economische Zaken aan de gemeente Berkelland. Tijdens dit werkbezoek werd van ambtelijke zijde medegedeeld dat na heroverweging een deel van de bomen ten noorden van de weg Borculo- Neede toch niet gekapt wordt. De SP had de bomenkap en het Handboek wegenonderhoud op de agenda van de commissie gezet. Het college van Gedeputeerde Staten zegde toe na het zomerreces met een notitie over deze problematiek te komen. In de tussentijd doorgaan met de kap zou leiden tot onomkeerbare gevolgen. Daarom vraag de SP nu een time-out aan.

Er is in de Achterhoek toenemende ongerustheid over grootschalige bomenkap langs provinciale wegen. Volgens burgers en politici (onder andere de meerderheid van de gemeenteraad van Berkelland) is niet duidelijk of alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.

U bent hier