h

Protest SP tegen inzetten geld biologische landbouw voor bioindustrie

14 juli 2007

Protest SP tegen inzetten geld biologische landbouw voor bioindustrie

De provincie Gelderland heeft vanuit het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzame landbouw. De helft van dat geld wil de coalitie nu stoppen in luchtwassers voor de bioindustrie. De SP is hier tegen. In de statenvergadering van 27 juli diende SP statenlid Marieke Veltman daarom een amendement in, waarmee de investering in luchtwassers zou worden teruggedraaid. Dat zou betekenen dat de volledige 1 miljoen euro naar de echt duurzame landbouw zou gaan. Dit amendement werd alleen gesteund door D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

SP-statenlid Marieke Veltman vindt deze investering onbegrijpelijk: “Dit is een investering die ten goede komt aan de intensieve veehouderij. De lucht uit de stallen zal minder ammoniak bevatten en er is minder stank. Maar dat maakt de intensieve veehouderij nog niet duurzaam”. Volgens haar ligt het echte probleem bij de aantallen dieren die in de stallen leven. Dat zorgt voor een mestoverschot en de luchtwassers nemen slechts een deel van de gevolgen weg. Bovendien bestaat er ook al een Rijksregeling voor luchtwassers en zorgt deze investering ervoor dat de helft van de beloofde 1 miljoen euro in één keer wordt uitgegeven.

Marieke Veltman ziet liever dat er echt geïnvesteerd wordt in de biologische landbouw: “Volgens de cijfers van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw is de omzet explosief gestegen: 15 a 20 procent in het eerste kwartaal van 2007 vergeleken met het eerste kwartaal van 2006. De omzetstijging wordt veroorzaakt door een ruimer assortiment van biologische producten in de supermarkt en productpresentatie. De provincie Gelderland moet inhaken op deze omzetgroei en het geld inzetten om de biologische landbouw verder te stimuleren zodat de groei kan doorzetten”.

U bent hier