h

SP blij met voortgang in wachtgelddiscussie

30 augustus 2007

SP blij met voortgang in wachtgelddiscussie

De discussie over de wachtgelden van Gelderse statenleden is in een nieuwe fase gekomen. De fracties van het Gelders parlement gaan een gezamenlijke werkgroep vormen die alle voorzieningen voor statenleden evalueert, vergelijkt met landelijke regelgeving en regelingen in andere provincies en met een voorstel voor de toekomst komt. Het gaat dan om voorzieningen als bijvoorbeeld pensioenen, reis- en verblijfskosten, computers en software die statenleden in bruikleen hebben.

Een op de wachtgelden toegespitst onderzoeksvoorstel van de SP werd voor de zomervakantie nog afgewezen. Deze ruimere opzet, voorgesteld door de VVD, wordt ook door collegepartijen PvdA, CDA en CU omarmd. De SP-fractie is hier blij mee. Gelderland heeft door haar uitzonderingspositie - Gelderse statenleden ontvangen als enigen wachtgeld zonder sollicitatieplicht en zonder inkomenstoets - in de laatste maanden vele tongen los gemaakt.
Ook de wachtgelden van ex-gedeputeerden en ex-kamerleden staan in de media ter discussie. Hun voorzieningen worden echter niet vastgesteld door provinciale staten en zullen daarom ook niet onderwerp van de werkgroep zijn.

Het standpunt van de SP-fractie is dat voorzieningen voor welke volksvertegenwoordiger dan ook niet ruimer moeten zijn dan voor werknemers in vergelijkbare posities. Uitkeringen (wachtgelden) kunnen noodzakelijk zijn voor volksvertegenwoordigers of ambtsdragers. Niet iedereen vindt direct na zijn of haar aftreden een baan. Maar die uitkeringen moeten onderworpen worden aan een inkomenstoets en er moet een sollicitatieplicht tegenover staan. Zo lang dit niet het geval is worden degenen die terecht wachtgeld aanvragen en keurig solliciteren in dezelfde hoek neergezet als degenen die naast een riant inkomen wachtgeld ontvangen voor de maximaal toegestane periode. Dat is onwenselijk en helpt de discussie niet vooruit. De SP hoopt daarom dat ook de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid neemt en de regelingen aanpast die onder haar bevoegdheden vallen.

Lees meer over de wachtgelden van Tweede Kamerleden op de landelijke SP site:
Eindelijk meerderheid voor versobering wachtgelden?

En over de wachtgelden voor leden van provinciale staten:
SP wil versobering omstreden Gelderse wachtgeldregeling

SP gaat wachtgeld weer te lijf

Riant wachtgeld statenleden blijft voorlopig

U bent hier