h

Regioconferentie vraagt Van Bergen om zijn zetel in te leveren

7 oktober 2007

Regioconferentie vraagt Van Bergen om zijn zetel in te leveren

Tijdens de regioconferentie van de SP die vandaag in Arnhem werd gehouden hebben de daar als afgevaardigden aanwezige Gelderse SP-leden twee uitspraken gedaan over de positie van Toine van Bergen.

De regioconferentie heeft als eerste in een schriftelijke stemming ingestemd met het besluit van de meerderheid van de Gelderse statenfractie om de samenwerking met Van Bergen op te zeggen (73 stemmen voor, 15 tegen en 2 blanco). Ten tweede heeft de regioconferentie eveneens in een schriftelijke stemming Toine van Bergen verzocht om zijn statenzetel terug te geven aan de SP (79 stemmen voor, 8 tegen en 3 blanco).

In de discussie voorafgaande aan de stemming kregen alle betrokkenen de ruimte om hun menig uit te dragen. Ook Van Bergen maakte van dit spreekrecht gebruik.

Binnen de SP is de regioconferentie bevoegd om een statenlid te vragen zijn of haar zetel in te leveren. Stemgerechtigd zijn SP-leden die namens hun afdeling als afgevaardigde zijn voorgedragen. Het aantal afgevaardigden per afdeling is afhankelijk van het aantal SP-leden in die afdeling, in de verhouding 1 afgevaardigde per 50 leden.

Voor de Provinciale Staten verkiezingen van maart vorig jaar, hebben alle kandidaat statenleden, waaronder ook Van Bergen, een verklaring ondertekend waarin zij beloven aan een dusdanige oproep gehoor te zullen geven.

U bent hier