h

Amendement Stichting Gelders Erfgoed

14 november 2007

Amendement Stichting Gelders Erfgoed

In de zojuist vastgestelde begroting werden drie subsidieaanvragen afgewezen. Alledrie op het culturele vlak. Zo ook het verzoek van De Stichting Gelders Erfgoed. Deze Stichting is bezig met het digitaliseren van de Museum Kijkwijzer. Zij geven al jaren een papieren Kijkwijzer uit met hierin alle informatie over de Gelderse musea. Omdat veel mensen gebruik maken van internet voor het opzoeken van informatie, voor ze ergens naartoe gaan, is het digitaliseren van museumgegevens zeker een goede zaak.

Het afwijzen van dit subsidieverzoek was daarom een verkeerde beslissing volgens Statenlid Willeke Tydings. De Stichting Gelders Erfgoed vroeg voor het digitaliseren van de Kijkwijzer een bijdrage van €38.000 voor 2008 en €7.500 voor 2009. Dat was de helft van het benodigde geld; de andere 50% hadden ze zelf al bij elkaar gebracht.
Om de toegankelijkheid van musea te verhogen en omdat de provincie alle informatie aan burgers wil digitaliseren, diende de SP bij monde van Willeke Tydings een amendement in. Dit werd statenbreed ondersteund.

U bent hier