h

Gelderland wil bouw “kolencentrale” NUON niet tegenhouden

23 november 2007

Gelderland wil bouw “kolencentrale” NUON niet tegenhouden

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van 16 november werd gesproken over de plannen van NUON om in de Eemshaven een zogenaamde “multifuel”-centrale te bouwen. Deze energiecentrale wordt eerst als aardgascentrale gebouwd. Daarna volgt er een uitbreiding met een kolencentrale. Ondanks kritiek van onder andere de SP wil gedeputeerde Keereweer zich niet voor werkelijk schone energieopwekking inzetten. NUON krijgt zo de zegen van de grootste aandeelhouder, de provincie Gelderland, om de plannen voor deze energiecentrale te verwezenlijken.

De bouw van de energiecentrale, het project NUON Magnum, stond op de agenda vanwege de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 22 november. Daar werd gesproken over de bouw van deze energiecentrale, de stand van zaken rond de splitsing tussen het commerciele handelsbedrijf en de netbeheerder en een eventuele rechtszaak tegen de splitsingswet (de Wet Onafhankelijk Netbeheer). Maar de discussie over de centrale voerde tijdens deze vergadering de boventoon.

SP-statenlid en woordvoerder NUON Alex Mink is ontevreden over de houding van de Gelderse politiek: “terwijl iedereen de mond vol heeft over duurzaamheid, klimaatverandering en het milieu staat Gelderland wel de bouw van deze vervuilende energiecentrale toe”. Het project NUON Magnum kent twee fasen: fase 1 gaat over de bouw van drie aardgas gestookte Combined Cycle Units van in totaal 1300 Megawatt vermogen. Fase 2 betreft de uitbreiding met kolen en/of biomassa vergassingstechnologie en eventueel de mogelijkheid voor afvang en opslag van CO2.

De SP heeft met name moeite met de tweede fase. Alex Mink: “Er bestaat een duidelijk verband tussen beide fasen. Fase 2 hangt samen met fase 1, het een kan niet zonder het ander. Wij zijn n iet tegen fase 1 (de aardgascentrale) maar wel tegen fase 2”. De gedeputeerde stelde dat de aandeelhouders vanwege de kosten van de investering toestemming moeten verlenen voor fase 2 en dat het nu alleen over fase 1 gaat. Een flink deel van de commissie, waaronder de SP, vond van niet maar Keereweer trok zich hier niets van aan.

De milieubeweging heeft kritiek op de kolencentrale. De SP deelt deze kritiek. Fase 2 gaat vooral over technologie die onbewezen is. Darnaast is de centrale voor dertig procent op kolen en/of biomassa te stoken. Beide brandstoffen zijn verre van duurzaam. Ze leiden tot de uitstoot van schadelijke stoffen en kolenstook levert een zeer hoge uitstoot van CO2 op, veel hoger dan aardgas.

De SP heeft ook gewezen op de achterblijvende ontwikkeling van duurzame energie. In augustus 2007 werd er voor 410 Megawattuur opgewekt, evenveel als in augustus 2004. NUON moet daarom vooral op schone energie inzetten en niet met dergelijke plannen komen.

De SP sprak zich ook uit tegen splitsing van de energiebedrijven in een netwerkbedrijf (de beheerder van de masten en leidingen) en een handelsbedrijf (de aanbieder van elektriciteit en gas). Zo’n constructie kennen wij bij de spoorwegen. De SP sluit een rechtszaak tegen de splitsingswet niet uit, als dat in het belang van het bedrijf en haar klanten noodzakelijk is.

Alle berichten van de SP over de Splitsingswet en het SP-standpunt over energie

U bent hier