h

Gelderse Staten geven laatste waarschuwing aan Connexxion

5 november 2007

Gelderse Staten geven laatste waarschuwing aan Connexxion

Provinciale Staten van Gelderland willen dat Connexxion snel voor verbetering van de Valleilijn-trein zorgt. De vervoerder krijgt tot 1 januari 2008 de tijd om de zaak weer in orde te krijgen. Als Connexxion daar niet in slaagt moet de vervoerder verdwijnen. Daarnaast moeten de reizigers worden gecompenseerd.

PvdA en SP hadden los van elkaar een motie met daarin een uitspraak over de praktijken van Connexxion voorbereid. De PvdA wilde vooral een schadevergoeding voor reizigers regelen en verzocht GS om verdere actie tot verbetering van de treindienst te nemen. De SP stelde een ultimatum: op 1 februari 2008 moet de vervoerder de Valleilijn op orde hebben, anders moet de overeenkomst tussen de provincie Gelderland en Connexxion maar worden ontbonden.

Kennelijk werden de coalitiepartijen door de SP-motie geïnspireerd want er verscheen opeens een gezamenlijke motie van hun hand, met daarin een ultimatum aan Connexxion en de vraag aan GS om te onderzoeken of Connexxion bij gelijkblijvende prestaties op 1 januari aanstaande moet verdwijnen. Daarnaast wilden de coalitiepartijen een riante compensatieregeling voor reizigers en een onderzoek naar verdubbeling van de Valleilijn.

SP-fractievoorzitter Agnes Lewe heeft daarop de SP-motie ingetrokken en de motie van de coalitiepartijen gesteund. De motie van de coalitiepartijen heeft hetzelfde doel, een einde maken aan de huidige situatie en een laatste waarschuwing aan Connexxion geven. De SP vindt dat zowel de provincie Gelderland als Connexxion iets te verwijten valt: de provincie is dankzij de nieuwe treinen gretig op het aanbod ingegaan en Connexxion heeft een enorm risisco genomen. Uiteindelijk zijn de reizigers en het personeel de dupe en heeft de Valleilijn-trein een valse start gemaakt.

U bent hier