h

SP tegen drukjacht op wilde zwijnen

11 november 2007

SP tegen drukjacht op wilde zwijnen

In de Statenvergadering van woensdag 31 oktober vond een stevige discussie plaats over de drukjacht op wilde zwijnen. De SP is tegen en legt uit waarom.

Er zijn op het moment erg veel wilde zwijnen op de Veluwe. Hier en daar zorgen ze voor overlast. Ze woelen bermen om, veroorzaken gevaarlijke situaties op de weg of maken een puinhoop van een tuin of kampeerterrein.
De SP is tegen de 1-op-1 drukjacht, die eigenlijk een soort drijfjacht is. Alleen is er nu maar één ‘drijver’ en één jager. Het jagen op deze manier veroorzaakt veel paniek onder de zwijnen en het schieten op het bewegende zwijn maakt het lastig om in één keer een dodelijk schot te plaatsen. Onnodig dierenleed, en daarom werd een motie van de Partij voor de Dieren die oproept om alternatieven te zoeken voor populatiebeheersing door middel van drukjacht, van harte ondersteund. SP-woordvoerder landelijk gebied Marieke Veltman: “Wij willen onder andere dat het bijvoeren wordt beperkt en dat de rasters langs de wegen goed worden onderhouden zodat de zwijnen niet per ongeluk op de weg terechtkomen.” Helaas beperkte de steun voor de motie zich tot de Partij voor de Dieren, de SP en Groen Links.

Een andere motie, ingediend door de SGP, die positief is over drukjacht en de provincie oproept om steun te verlenen bij het verhalen van de schade door wilde zwijnen, haalde het wel. Zonder onze steun. De SP staat overigens wel positief tegenover een mogelijk gevolg van de motie, namelijk een verzoek aan het Rijk om eventeel de wilde zwijnenschade te vergoeden. Denk daarbij aan een schaderegeling zoals die ook al voor de ganzen bestaat.

Helaas voor ons heeft Minister Verburg inmiddels ingestemd met drukjacht op de Veluwe.

Zie voor achtergronden ook dit artikel van Krista van Velzen op de landelijke SPsite:
Verburg schoffeert kamer met toestaan drukjacht

U bent hier