h

SP tegen sloop provinciekantoren

5 december 2008

SP tegen sloop provinciekantoren

Gedeputeerde Staten wil de drie provinciekantoren Rijnstate, Prinsenhof A en Prinsenhof B slopen. Zij willen in plaats daarvan voor de prijs van minimaal 74 miljoen euro een compleet nieuw kantorengebouw neerzetten. De SP ziet geen enkele noodzaak om de huidige gebouwen te slopen.

De verantwoordelijke gedeputeerde Peters heeft vijf argumenten voor de sloop: Ten eerste de technische staat van de huidige gebouwen, ten tweede de noodzaak van kantoorinnovatie, ten derde de ambitie dat Gelderland ook in de eigen gebouwen het voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid, ten vierde de herkenbaarheid van het provinciekantoor en ten vijfde aansluiting van de nieuwbouw bij het Rijnboogproject van de gemeente Arnhem.

Agnes LeweDe SP overtuigen deze argumenten niet. Woordvoerder Agnes Lewe heeft zich dan ook tijdens de Statenvergadering van 3 december uitgesproken tegen de sloop van de gebouwen “De SP heeft al vaker gezegd dat de bevolking van Arnhem het Rijnboog-project helemaal niet ziet zitten en het is nog maar helemaal de vraag of het er uiteindelijk zal komen. We hebben al een prachtig Huis der Provincie, dat is herkenbaar genoeg. Wij zien geen dwingende noodzaak voor kantoorinnovatie met flexibele werkplekken, kantoortuinen, overlegkamers en wat diens meer zij. En wij begrijpen dat de ondernemingsraad die ook niet ziet. Mogelijkerwijs vergt de nu lopende reorganisatie of de Arbo-wet wat aanpassingen binnen de gebouwen, maar daarvoor hoef je niet de hele boel te slopen of compleet te strippen. Uiteraard moeten de gebouwen voor zover zij technisch in slechte staat zijn, gerenoveerd worden. Er moet snel groot onderhoud gepleegd worden!”

Lewe: “Dan duurzaamheid. Als Gelderland - en dat juichen we toe - het goede voorbeeld wil geven op gebied van duurzame kantoren en gebouwen dan betekent dat, wat de SP betreft, niet dat alles bestaande maar gesloopt moet worden, om met nieuwe gebouwen terug te komen. Stelt u zich voor dat we alle kantoorgebouwen van meer dan dertig jaar oud opgeven en gaan slopen. Laat staan alle woningen van voor de jaren zeventig. Dan kunnen we halve steden gaan afbreken omwille van duurzaamheid. Dat zou een ondenkbare vernietiging van kapitaal en van grondstoffen zijn. Laat in plaats daarvan Gelderland kampioen worden in het duurzaam maken van bestaande kantoorgebouwen. Daar kunnen we het echte verschil maken. Slopen voor nieuwbouw - daar is volgens de SP geen enkele noodzaak voor.”

Tijdens het debat bleek dat eigenlijk wel meer partijen niet klakkeloos het voorstel van de gedeputeerde over wilden nemen. De collegepartijen CDA en PvdA en de oppositiepartijen VVD en GroenLinks zagen wel iets kantoorinnovatie en een zeer ingrijpende renovatie maar wel zonder sloop. Zij wilden die mogelijkheid, naast nieuwbouw, verder onderzoeken en dienden een amendement in. Peters was daar absoluut niet van gediend. Voor hem was het nieuwbouw of nieuwbouw. Helaas was één optreden van Peters voldoende om het verzet te doen krimpen tot een paar aanvullende vragen over onder andere parkeerruimte. Die zullen nog beantwoord worden terwijl het traject richting sloop al wordt ingezet.

U bent hier