h

SP start actiecampagne tegen uitbreiding goederentreinen oost-Nederland

22 juli 2010

SP start actiecampagne tegen uitbreiding goederentreinen oost-Nederland

De SP in Overijssel en Gelderland is deze week gestart met de campagne “laat de goederentrein varen.” Ze komt daarmee in verzet tegen de geplande uitbreiding van het goederenvervoer op de IJssellijn en Twentelijn. Het Rijk wil enkele tientallen goederentreinen een nieuwe route geven zodat er in de Randstad meer personentreinen kunnen gaan rijden. De uitbreiding kan neerkomen op wel 80 extra goederentreinen per dag met alle gevolgen voor de omwonenden van dien.

Vanwege de plannen moeten minimaal 40 goederentreinen per dag gaan omrijden. Het is de bedoeling om deze treinen vanaf de Betuweroute bij Elst en via de IJssellijn en Twentelijn naar Duitsland te laten rijden. De treinen komen door dichtbevolkt gebied waar veel bewoners al veel problemen hebben door de huidige goederentreinen.

De SP vroeg in beide Provinciale Staten en in de Tweede Kamer aandacht voor de problemen die door het verplaatsen van de goederentreinen worden veroorzaakt. De SP diende met de VVD in Provinciale Staten van Gelderland een motie in waarin werd gesteld dat Het Rijk opdraait voor alle kosten die met aanpassingen gemoeid gaan. In de Tweede Kamer haalde een motie over wettelijke normen voor trillingen een ruime meerderheid. In de gemeente Rheden hield de SP een enquête onder aanwonenden langs het spoor.

SP-Statenlid Alex Mink: “Met de tientallen nieuwe goederentreinen worden dorpen onbereikbaar, nemen trillingen toe en zitten de spoorbomen langer dicht dan nu al het geval is. Deze plannen sporen niet. De SP vindt dat die goederentreinen moeten gaan varen: niet meer goederenvervoer per spoor maar via de binnenvaart. Als de goederentreinen toch komen, moeten er stevige maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen”.

De Tweede Kamer houdt op 8 september een hoorzitting over de plannen. Tot die tijd zullen SP-afdelingen langs de IJssellijn en Twentelijn aan de slag gaan met acties. Zo worden er actieposters verspreid en worden mensen gevraag een petitie te ondertekenen. De petitie is ook te ondertekenen op de website www.laatdegoederentreinvaren.nl.

www.laatdegoederentreinvaren.nl

Zie ook:

U bent hier