h

Zeven ton extra naar cultuurinstellingen

18 november 2013

Zeven ton extra naar cultuurinstellingen

Provinciale Staten hebben op 13 november een voorstel aangenomen om 700.000 euro toe te voegen aan het cultuurbudget van de provincie. Deze 7 ton komt uit een pot met niet besteed geld voor kunst bij infrastructuur-projecten. De provincie heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op het cultuurbudget. Hiermee krijgen een aantal cultuurinstellingen weer wat lucht.

Op 30 oktober 2013, tijdens de behandeling van begroting in de commissie cultuur, introduceerde SP-Statenlid Peter de Vos het idee om het overschot van 700.000 euro van Kunst&Infrastructuur niet naar de algemene middelen te laten terugvloeien maar te gebruiken voor cultuur en toe te kennen aan de zogenaamde "K3" culturele ondersteuningsinstellingen (Edu-Art, KCG en Gelders Erfgoed). Naar aanleiding daarvan kwamen SP, PvdA, CDA, GroenLinks en 50plus met een gezamenlijk voorstel in Provinciale Staten om dit te regelen. Ook groep Wullink stemde voor het voorstel.

Edu-Art en KCG hebben onder druk van de provinciale politiek afscheid moeten nemen van 65% van hun personeel. De K3 ondersteuningsinstellingen moeten van de provincie bedrijfsmatiger gaan werken om in de toekomst beter te kunnen inspelen op incidentele verzoeken van zowel provinciale en gemeentelijke overheden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een ondernemingsplan. Maar daarvoor zijn ook extra investeringen nodig.

SP Statenlid Peter de Vos: " De betrokkenheid van de directie van KCG en Edu-Art heeft me bijzonder geraakt. Het moet een bijzonder zware taak geweest zijn om 40 van de 60 personeelsleden te ontslaan. Ik hoop dat de K3 met deze extra financiële steun met vernieuwde energie zijn werk kan doen."

U bent hier