h

STATENVERKIEZINGEN 2015: KANDIDATEN KUNNEN ZICH MELDEN!

16 april 2014

STATENVERKIEZINGEN 2015: KANDIDATEN KUNNEN ZICH MELDEN!

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 juni melden bij de kandidaten-commissie via mmulder@sp.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Wat verwachten we van SP-Statenleden?

  • Een loyaal lid zijn, de ideologie onderschrijven en voldoen aan de afdrachtregeling;
  • Ervaring hebben in het actief zijn als SP lid; ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling;
  • Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten concreet kunnen vertalen;
  • Aanspreekpunt zijn voor de mensen en voor belangengroepen, communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk;
  • Een echte teamspeler zijn;
  • Als statenlid ook actief zijn bij acties en contacten onderhouden met Gelderse afdelingen;
  • Bereid zijn om als fractievolger (commissielid dat geen Statenlid is) te functioneren ;
  • Bereid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren;
  • de mogelijkheid te hebben om op een vaste dag in de week deel te kunnen nemen aan Staten-, commissie- en fractievergaderingen (vaste Staten-dag is de woensdag overdag);
  • Verplichte deelname aan SP-opleidingstraject Provinciale Politiek (zes zaterdagen).

De kandidatencommissie laat zo snel mogelijk na 1 juni weten of u uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Voor meer informatie: Marco Mulder, voorzitter kandidatencommissie, 06-46047478, mmulder@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier