h

Opnieuw verschraling busdiensten Arnhem-Nijmegen

24 oktober 2016

Opnieuw verschraling busdiensten Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De SP zal woensdag tijden de Statencommissie gedeputeerde Bieze van mobiliteit aan de tand voelen over verdere verschraling van de busdiensten in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit informatie van het reizigersorganisatie ROCOV en de gemeente Arnhem blijkt dat vervoersbedrijf Hermes opnieuw 4 to 6 procent wil bezuinigen op de dienstregeling van de bussen die onder de naam Breng rijden in de regio Arnhem en Nijmegen. De SP verzet zich tegen de herhaaldelijke bezuinigingen op het OV terwijl er geen enkele financiele noodzaak voor is.

Over anderhalve maand gaat de dienstregeling 2017 voor het Gelderse OV in. De SP heeft al regelmatig gepleit voor snelle duidelijkheid over de aanpassingen en gevolgen van deze nieuwe dienstregeling voor de reizigers. Inmiddels krijgt de SP van verschillende kanten te horen dat de nieuwe dienstregeling van Breng weer een slagveld laat zien. Uit documenten op de website van reizgersorganisatie ROCOV worden er in 2017 gemiddeld 4.5% minder busdiensturen gereden binnen de hele concessie. Binnen Arnhem wordt er zelfs 6.5% minder busuren ingezet (bron: Gemeente Arnhem). Volgens Breng en de provincie wordt het verlies aan busdiensturen op de bestaande lijnen opgevangen door het nieuwe flexibele net van Breng, Breng Flex geheten. Echter, Breng Flex rijdt nog niet. Er staat een pilot op stapel, maar wanneer en waar deze gaat rijden is nog niet bekend.

Daarom heeft de SP de volgende vragen:

1. Waarom stemt het college in met het schrappen van wederom een substantieel aantal, 4,5%, busdiensturen? In het dienstrooster van 2016 is immers al 10% geschrapt en we houden als het zo doorgaat geen busvervoer tussen Arnhem en Nijmegen meer over.

2. Waarom gaat gedeputeerde akkoord met het schrappen van buslijnen die volgens Breng vervangen gaan worden door een flexibel net dat nog niet bestaat?

3. Is gedeputeerde het met ons eens dat we ‘oude schoenen niet weg moeten gooien voor we nieuwe hebben’?

Reactie toevoegen

U bent hier