h

Paul Kusters in gesprek met basisschoolleerlingen over duurzame toekomst

18 april 2017

Paul Kusters in gesprek met basisschoolleerlingen over duurzame toekomst

Foto: SP

Hoe ziet jouw duurzame wijk in 2035 eruit? Op zoek naar antwoorden praatten leerlingen van groep 6, 7 en 8 van basisschool ‘t Startblok donderdag 13 april met Gelders Statenlid Paul Kusters. De kinderen kwamen met creatieve en uitvoerbare ideeën over hoe wij straks klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan.

“Meneer, wij zijn met een duurzaamheidsmanifest bezig.” Op school hangt een groot groen bord met duurzaamheidsverklaringen. De leerlingen uit de gecombineerde groep 6,7,8 zijn ambassadeurs voor de nog niet zo duurzaam gebouwde school. “Daar willen ze echt wat aan doen”, zegt Elly Veenman, leerkracht op 't Startblok. “En dat merken ze ook zelf al, bij een pittige regenbui sta je tot je enkels in het water op het schoolplein.”

Er zijn genoeg acties die de leerlingen zelf in gang zetten voor een beter klimaat. In een heuse klimaatdeal werden die acties vastgelegd. SP-Statenlid Paul Kusters bekeek ze allemaal: “Doe het licht uit, douche minder lang, plant meer bomen, eet minder vlees en exotische producten, fiets meer. Dat stond er op de klimaatdeals van de kinderen. Ik zelf wil graag zoveel mogelijk stenen uit de tuinen verwijderen: groene zones voor koelte en goede wateropvang. Dat geldt ook voor schoolpleinen!”

Aanpassing aan en tegengaan van een veranderend klimaat. Energiebesparing en energieopwekkende huizen, elektrische deelauto’s en geen gebruik van aardgas meer. En nog meer groen. Een wijk voor de toekomstige generatie zal er anders uit gaan zien. Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelen ook daarom de hulp van kinderen in. Met tekeningen, collages en woord-elfjes legden de kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. En niet zomaar: een jury zal drie leerlingen uitkiezen. Zij worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei.

Paul Kusters: “Samen met juf Elly hebben 16 bollebozen uit groep 6, 7 en 8 mij zeker 50 ideeën meegegeven. Zo rijk kun je zijn na 1,5 uur energieke gastles. Ik ben heel benieuwd welke ideeën straks door de vakjury gekozen worden. Ze hebben mij in ieder geval geïnspireerd!”

De jeugdcampagne van het Gelders Energieakkoord
Klimaatverbond Nederland en IVN Gelderland organiseren de jeugdcampagne ‘2035; onze toekomst’ namens het Gelders Energieakkoord. In alle Gelderse gemeenten worden in de periode 10 februari t/m 15 april gastlessen gegeven door Gelderse politici op basisscholen. Kinderen praten mee in het Gelders Energieakkoord. Uit elke gemeente worden 3-4 kinderen afgevaardigd naar het jeugdcongres. Een spannende en bijzondere dag waarop het kinderactieplan voor Gelderland verder wordt uitgewerkt en gepresenteerd.
Het Gelders Energieakkoord is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen werken aan de energietransitie.

Reactie toevoegen

U bent hier