h

SP vraagt Provincie regie te nemen bij huisvesting arbeidsmigranten en seizoenarbeiders

10 april 2018

SP vraagt Provincie regie te nemen bij huisvesting arbeidsmigranten en seizoenarbeiders

Foto: Bas Stoffelsen

Voor de Statenvergadering van 11 april heeft SP-Statenlid Eric van Dijk mondelinge vragen aangevraagd over de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders in Gelderland. De SP zou graag zien dat de provincie de regie neemt en samen met gemeenten aan de slag gaan om de problemen voor omwonenden en werknemers op te lossen.

In de afgelopen week zijn in diverse kranten artikelen verschenen naar aanleiding van de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. SP Statenlid Eric van Dijk: “Deze mensen komen op verzoek van Nederlandse ondernemers hier werken. Wij maken ons serieuze zorgen over de arbeids- en leefomstandigheden van deze arbeidsmigranten en de druk van de huisvesting van deze mensen op de lokale gemeenschappen. Omwonenden maken zich zorgen vanwege de soms grote concentratie van mensen en de gemeenten zijn zoekende naar goede oplossingen. Bovendien is de kwaliteit van de huisvesting voor deze mensen soms ver onder de maat.”

Foto: Eric van Dijk

Woonbarak voor arbeidskrachten van een tuinbouwbedrijf.

De SP vind dat de provincie hier een taak heeft: “De provincie heeft bijvoorbeeld in de Bommelerwaard een verantwoordelijkheid in deze problematiek omdat zij met een Provinciaal Inpassingsplan grootschalige tuinbouw in kassen heeft toegestaan. Maar de problemen beperken zich niet alleen tot de Bommelerwaard. Daar heeft de gemeente al aangekondigd met een plan te zullen komen. In de media was afgelopen week ook te lezen over problemen in de regio Tiel en andere plaatsen in Gelderland. En het beperkt zich niet alleen tot de tuinbouw.”

Vanwege de geschetste problemen en het dringende karakter hiervan, heeft de SP de volgende mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Heeft u kennis genomen van de artikelen in de diverse bladen over de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders in Gelderse gemeenten?
  2. Deelt het college de mening van de SP dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft om de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden?
  3. Het probleem doet zich voor in diverse sectoren van gelderse economie en speelt in diverse gemeenten. Ziet u naast de Bommelerwaard mogelijk een bredere rol voor de provincie om de problemen te bespreken en op te lossen? Is de provincie bereid een regierol op zich te nemen en samen met gemeenten dit op te pakken? Zo nee, waarom niet?
  4. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u voor de provincie? Bent u bereid om hierover met andere provincies overleg te voeren om het probleem gezamenlijk op te lossen?

Reactie toevoegen

U bent hier