h

SP wil vrij reizen in de daluren en openbaar vervoer kleinschalig aanbesteden

4 april 2018

SP wil vrij reizen in de daluren en openbaar vervoer kleinschalig aanbesteden

Foto: Bas Stoffelsen

In een eerste debat over nieuwe aanbestedingen voor het openbaar vervoer in Gelderland heeft de SP gepleit voor vrij reizen in de daluren. In plaats van slecht lopende buslijnen weg te bezuinigen kan het openbaar vervoer op deze manier juist gestimuleerd worden. Verder vindt de SP het onverstandig om het openbaar vervoer samen met Flevoland en Overijssel aan te besteden. De SP vindt dat daardoor de zeggenschap over het openbaar vervoer te ver van de reizigers af komt te staan.

In 2020 loopt de eerste concessie voor het openbaar vervoer in Gelderland af. Daarom heeft het provinciebestuur uitgangspunten opgesteld voor de aanbesteding van het ov voor de komende jaren. SP-Statenlid Maurits Gemmink vindt deze uitgangspunten onvoldoende om de komende jaren fatsoenlijk openbaar vervoer te garanderen: “Wij zijn geen voorstander van schaalvergroting in het openbaar vervoer. Wat ons betreft houden we de zeggenschap en aansturen van deze belangrijke openbare voorziening zo dicht mogelijk bij de mensen. Bovendien is Gelderland groot genoeg om zelf het openbaar vervoer goed te regelen.”

De SP waarschuwt voor tweedeling in het openbaar vervoer. Gemmink: “We zien in de nieuwe plannen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen eerste, tweede en derde klas-buslijnen. Daarmee bestaat het risico dat de slecht lopende lijnen verdwijnen uit de concessie en worden overgelaten aan een willekeurige vervoerder zonder dat er publiek toezicht is op de kwaliteit en prijs van het vervoer. Wij zien liever dat de provincie en vervoerders gaan investeren in slecht lopende buslijnen door bijvoorbeeld vrij reizen in de daluren mogelijk te maken. Daarmee stimuleren we het ov-gebruik en bewijzen we het milieu én de bereikbaarheid van onze provincie een dienst. De provincie moet daarom niet het budget voor openbaar vervoer bevriezen maar juist meer investeren.”

Provinciale Staten stellen in mei definitief de uitgangspunten vast voor de nieuwe openbaar vervoersconcessies. Daarna zal de provincie gaan starten met de aanbesteding van het ov, om te beginnen op de Veluwe.

Reactie toevoegen

U bent hier