h

Provincie moet over de brug komen met bijdrage voor aanleg Dorpensingel

14 mei 2018

Provincie moet over de brug komen met bijdrage voor aanleg Dorpensingel

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse Statenfractie heeft de brief geagendeerd van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard waarin ze de provincie verzoeken een bijdrage te doen aan de verkeersmaatregelen tussen Nijmegen, Lent, Ressen en Bemmel. Het gaat om de aanleg van de Dorpensingel-Oost en aanpalende maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. De SP is blij dat de gemeenten het eens zijn geworden over de aanpak en stelt dat de provincie bij de voorjaarsnota geld moeten vrijmaken voor een provinciale bijdrage.

SP Statenlid Maurits Gemmink: “De provincie heeft de gemeenten vorig jaar om een gezamenlijke gebiedsvisie gevraagd, Die ligt er nu. Het college van Gedeputeerden stelt dat het aan de Staten is om te besluiten tot een bijdrage aan de Dorpensingel. De Gemeenten hebben allebei al miljoenen opzij gelegd en zijn het eens geworden over de beste aanpak voor het gebied. Wat ons betreft is het aan de provincie om de resterende miljoenen bij te passen zodat de bewoners niet geconfronteerd zullen worden met te veel verkeersdrukte, sluipverkeer en onveilige wegen. Verschillende partijen hebben lokaal en regionaal gepleit voor de komst van deze weg. De SP is altijd consistent voorstander geweest van deze plannen, zowel lokaal als provinciaal. Nu hopen we dat andere partijen in de Staten ook voet bij stuk houden.”

Het debat over het verzoek van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard zal plaatsvinden tijdens de commissie BOC, woensdagmiddag 16 mei, aanvang 13:00.

Reactie toevoegen

U bent hier