h

SP wil onderzoek naar eerlijke lastenverdeling klimaatbeleid

3 juli 2018

SP wil onderzoek naar eerlijke lastenverdeling klimaatbeleid

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP wil dat de provincie gaat onderzoeken hoe we het klimaatbeleid zo kunnen organiseren zodat de lasten eerlijk verdeeld worden. Klimaatbeleid en de overgang naar duurzame energie dreigen de laagste inkomens en gewone huishoudens onevenredig te raken. De SP zal bij behandeling van de Voorjaarsnota het provinciebestuur een voorstel hierover indienen.

De provincie Gelderland heeft een ambitieus klimaatbeleid en dat geldt ook voor veel Gelderse gemeenten. De SP steunt deze ambities van harte maar wil wel dat de provincie ook kijkt naar wie de kosten dragen van al deze plannen. SP-Statenlid Paul Kusters: “Uit onderzoek van onder meer CE Delft blijkt dat met de overschakeling op duurzame energie de groep mensen met de laagste inkomens hun lasten zien verdubbelen. Tegelijkertijd wordt het bedrijfsleven ontzien. Wij pleiten voor klimaatrechtvaardigheid waarbij de grootste vervuilers naar rato meer bijdragen.”

De SP wil dat de provincie onderzoekt hoe de energietransitie in Gelderland zo kan worden georganiseerd dat de inkomensverschillen tussen burgers met meer en minder inkomen gelijk blijven. Ook zal er gekeken moeten worden naar hoe de energietransitie zodanig gerealiseerd kan worden dat de lasten ervan evenredig verdeeld worden tussen huishoudens en bedrijven.

Reactie toevoegen

U bent hier