h

Dode eik en petitie aangeboden bij Tweede Kamer

7 december 2018

Dode eik en petitie aangeboden bij Tweede Kamer

Foto: Maurits Gemmink

Uit protest tegen de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad heeft de SP dinsdag 4 december een dode eik naar de Tweede Kamer gebracht. SP-Statenlid Astrid Vollebregt heeft samen met een aantal lokale actiegroepen een petitie overhandigd aan de vaste Kamercommissie I&W. De petitie en de eik zijn een protest tegen de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. De SP wil dat de uitbreiding van Lelystad Airport een halt wordt toegeroepen vanwege de overlast en natuurschade.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt bracht onder veel media-aandacht de dode eik persoonlijk per platte kar van de Veluwe naar Den Haag: “Deze dode eik is een symbool voor wat er met onze natuur gebeurd als de regering ongebreidelde uitbreiding van het vliegverkeer toestaat. De planten en dieren op de Veluwe en in andere natuurgebieden hebben het nu al zwaar door teveel uitstoot van fijnstof en stikstof van landbouw, industrie en het verkeer. En wanneer er straks 45.000 extra vluchten laag over de Veluwe komen gaat het helemaal mis. De uitstoot zorgt voor verzuring in de grond. Eiken sterven, de heide vergrast en ook de dieren lijden er onder. En dan hebben we het nog niet eens over de geluidsoverlast en de fijnstof waar bewoners onder de vliegroutes last van gaan krijgen. Uit naam van de natuur en de kinderen van morgen moeten we dit voorkomen!”

Foto: Maurits Gemmink

Aanbieden van de petitie in het gebouw van de Tweede Kamer.

De SP verzet zich vanaf het eerste moment tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Zowel in de Tweede Kamer als lokaal wordt er actie gevoerd. Vollebregt: “Lang waren we roepende in de woestijn. Gelukkig is het bestuur van onze provincie Gelderland nu ook om. Ze willen niets meer weten van laagvliegroutes. En vanuit Brussel is de regering al op de vingers getikt over de regels rond stikstofuitstoot. Daar komt bij dat de Europese Commissie nu ook kritiek heeft op de regeling waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat luchtvaartmaatschappijen wil dwingen vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Ik hoop dat in de Tweede Kamer het besef nu doordringt dat het tijd is om op de rem te trappen.”

Foto: Maurits Gemmink

SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin en SP-Statenlid Astrid Vollebregt bij de eik.

De dode eik mocht niet in Den Haag blijven. Vollebregt: “We hebben de boom weer mee terug genomen naar de Veluwe. We zoeken een mooie plek op de Veluwe als symbool voor de strijd die velen al jaren voeren tegen vliegveld Lelystad.”

Foto: Maurits Gemmink

 

Reactie toevoegen

U bent hier