h

SP stelt vragen over verdwijnen buurtbus West Maas en Waal

8 februari 2019

SP stelt vragen over verdwijnen buurtbus West Maas en Waal

Foto: Matthias van Hunnik

SP-Statenlid Maurits Gemmink wil dat de provincie zorgt voor een fatsoenlijk alternatief voor de verdwenen buurtbus in West Maas en Waal. Per 1 januari is buurtbuslijn 265 gestopt. Dit is een grote klap voor de bereikbaarheid van de dorpen langs de Maas waar het OV aanbod toch al zeer karig is. De SP vindt de vervangende bel-auto ‘Automobiel’ geen goed alternatief voor openbaar vervoer met een dienstregeling.

Het verdwijnen van de buurtbus in onder andere Alphen, Maasbommel en Appeltern is het gevolg van een probleem dat afgelopen jaar al vaker is aangekaart: het aantal vrijwilligers voor de buurtbussen loopt snel terug. De buurtbus stopt dus niet omdat er geen vraag naar is, maar omdat er geen vrijwilligers meer zijn die de bus kunnen rijden. Maurits Gemmink: “De provincie moet zorgen voor openbaar vervoer in de hele provincie. De gemeente West Maas en Waal wil het probleem van de bereikbaarheid oplossen door het opstarten van de service Automobiel, een soort ‘Uber’ waarbij privépersonen voor taxi gaan spelen. Dit is natuurlijk geen echte oplossing.”

De SP wil dat er een eind komt aan het uitkleden van openbaar vervoer in Gelderland. Gemmink: “Ook in gebieden waar weinig mensen wonen moeten we als provincie zorgen voor een minimaal aanbod van openbaar vervoer. Daar moeten we geld voor over hebben. Wat ons betreft investeren we als provincie in openbaar vervoer zodat juist meer mensen er gebruik van gaan maken. Bijvoorbeeld door het ov buiten de spits gratis te maken.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Is GS bekend met het teruglopen van het aantal vrijwilligers voor de Buurtbus?
  2. Zijn er bij GS meer Buurtbuslijnen bekend waar problemen zijn met het vinden van vrijwilligers voor de Buurtbus?
  3. Zo ja, om welke lijnen gaat het?
  4. Gaat GS het functioneren van Automobiel in West Maas en Waal monitoren en wordt PS daarvan op de hoogte gehouden?
  5. Het is de taak van de provincie om voor fatsoenlijk OV te zorgen, ook in dit gebied. De SP vindt een Auotmobiel, een soort van Uber, geen OV. Wat gaat de provincie voor alternatief bieden aan de bewoners van West Maas en Waal?
  6. Waarom vult GS het wegvallen van de Buurtbus in West Maas en Waal niet in door het invoeren van het FlexNet?

Reactie toevoegen

U bent hier