h

SP wil onafhankelijk onderzoek naar lekken kandidaten commissaris

13 februari 2019

SP wil onafhankelijk onderzoek naar lekken kandidaten commissaris

Foto: Matthias van Hunnik

Wat de SP betreft was er meteen aangifte gedaan van ‘lekken’ uit de vertrouwensprocedure rondom de nieuwe commissaris van de Koning. Lekken uit de vergadering is een ‘misdrijf’ en daarvan doe je aangifte. Het ‘vooronderzoek’ dat nu eerst is uitgevoerd was niet nodig en heeft slechts het onderzoek van het OM met drie weken vertraagd. Daarnaast is ook nog eens het vooronderzoek uitgevoerd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie en de griffier, die beide zelf onderdeel zijn van het onderzoek. Een vreemde situatie en daarom heeft de SP daar niet aan meegedaan. De SP fractie stelt zich uiteraard volledig beschikbaar voor een onderzoek door het OM naar het lekken uit de vertrouwelijke vergadering.

Doel van het vooronderzoek door de vice-voorzitter van Provinciale Staten en de Griffier was bekijken of er aangifte moet worden gedaan of niet. SP-Fractievoorzitter Maurits Gemmink: “Een vreemde zaak, immers voorafgaand aan de besloten vergadering werd ons allemaal uitdrukkelijk verteld dat ook maar iets naar buiten brengen van de vergadering strafbaar is. Als er dan achteraf door de Gelderlander wordt beweerd dat er meerdere bronnen gelekt hebben uit de geheime vergadering moet er aangifte van worden gedaan. Daar kan een vooronderzoek niets aan veranderen.”

Het vooronderzoek bestond uit drie vragen waarmee de ondervraagden aan kunnen geven of ze bewust hebben gelekt, of ze onbewust hebben gelekt of dat ze hebben gehoord dat iemand anders heeft gelekt. Dit vindt de SP niet doortastend. Gemmink: “Ook het feit dat het vooronderzoek wordt uitgevoerd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie en de statengriffier wekt weinig vertrouwen. Zij zijn zelf onderdeel van het onderzoek. We hebben dus twee slagers die hun eigen vlees mogen keuren, of in ieder geval de vragen van hun eigen onderzoek moeten invullen. Daarnaast zijn zij niet opgeleid voor het doen van forensisch onderzoek. Dat er uit het vooronderzoek geen informatie komt die leidt tot een of meerdere verdachten verbaast ons dan ook niet.”

De enige conclusie is volgens de SP dan ook dat er aangifte moet worden gedaan zodat er serieus onderzoek kan worden gedaan naar het lekken. Gemmink: “Dankzij het vooronderzoek heeft de zaak nu onnodig drie weken vertraging opgelopen. De fractie van de SP werkt graag mee aan dit onderzoek en we hopen op spoedig resultaat zodat de booswichten die, al dan niet moedwillig, uit de geheime vergadering hebben gelekt in de kraag kunnen worden gegrepen.”

Reactie toevoegen

U bent hier