h

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: Lelystad Airport en de overheid

26 april 2019

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: Lelystad Airport en de overheid

Foto: SP Gelderland / SP Gelderland

Herziening luchtruim, onder die naam kregen de Provinciale Staten een brief van Gedeputeerde Staten (GS) die nogal wat weerstand oproept, zo bleek tijdens de Statenvergadering (24 april 2019). Een zoveelste hoofdstuk in de discussie over uitbreiding van Lelystad Airport, het aantal vluchten en de hoogte waarop gevlogen wordt. GS lijkt in haar brief steeds meer aan de hand van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Defensie te gaan lopen. De SP Gelderland blijft zeggen: pak de luchtvaart aan op vervuiling, op het vernielen van de natuur en leefomgeving en leg belasting op de brandstof (kerosine) en vooral: maak het OV goedkoper.

Daar waar het eerst onmogelijk was de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport op grote hoogte te laten vliegen kan het nu ineens wel. De overheid wil alles op alles zetten om rupsje-nooit-genoeg, de luchtvaart, verder te laten groeien. Groei gaat boven alles, de luchtvaart wordt geen strobreed in de weg gelegd.

'Maar het gaat niet alleen over laag of iets minder laag vliegen', zegt Maurits Gemmink (statenlid SP). 'Het gaat ook over de grote vervuiling die de tienduizenden extra vluchten veroorzaken. Het gaat over de grote vervuiling die onze Gelderse natuur aantast. Over dode eiken op de Veluwe en de sterfte van bijzondere plantensoorten door de overmatige hoeveelheden stikstof. Voor de SP is er maar een oplossing en dat is dat Lelystad Airport niet opengaat als afvoerputje van Schiphol.'

De statenbrief stelt de SP niet gerust. GS gaat, op een paar eenvoudige vragen na, mee met de nieuwe voorstellen voor aanvliegroutes en hoogten van de minister. Daarmee gaat GS voorbij aan twee moties die met brede steun door Gelderse Staten zijn aangenomen.

Gemmink stelde de gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) de volgende vragen:

- Waarom vraagt GS niet aan de minister wanneer de luchtvaart eindelijk eens gaat betalen voor de enorme vervuiling die ze veroorzaken?
- Waarom de luchtvaart geen belasting betaalt over de kerosine die ze gebruikt?
- Waarom de CO2 uitstoot van de luchtvaart niet meetelt in de uitstootcijfers van Nederland? Sterker nog, de vervuiling van de luchtvaart telt bij geen enkel land mee.
- Waarom een treinreis naar Londen vele malen duurder is dan een vliegreis naar Londen?

'Nogmaals, de oplossing voor de ongebreidelde groei van Schiphol zit niet in het openen van Lelystad. De oplossing zit hem in het eerlijk belasten van de luchtvaart. Vliegen moet een eerlijke prijs krijgen en openbaar vervoer moet goedkoper worden. En Lelystad Airport mag niet uitbreiden', aldus Gemmink.

U bent hier