h

SP over provinciebegroting: Niet lullen, maar poetsen!

13 november 2019

SP over provinciebegroting: Niet lullen, maar poetsen!

Foto: Maurits Gemmink

De Gelderse SP vindt dat het provinciebestuur te veel achterover leunt daar waar het om belangrijke zaken gaat zoals klimaat, openbaar vervoer en het stikstofprobleem. De coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU wil vooral partijen bij elkaar brengen. SP-Statenlid Mieke Hoezen: ‘Voor de SP is dat echt onvoldoende. Als je wilt dat ze iets gaan doen, dan zul je ze een duidelijk doel moeten meegeven. Niet lullen, maar poetsen dus.’ Wat de SP betreft stelt de Provincie strenge normen, bijvoorbeeld voor de slibstort. En draagt het rijke Gelderland bij aan het onderhoud van sportvoorzieningen.

Mieke Hoezen: ‘Het klimaat verslechtert, we zitten met een stikstofprobleem, het openbaar vervoer loopt vast, gemeenten dreigen over de kop te gaan door enorme druk op de zorg. En de verschillen in kansen tussen diverse groepen in de samenleving nemen toe. Deze opgaven vragen om visie, ambitieuze plannen en doelgericht optreden. Maar in deze begroting lijkt de Provincie het als belangrijkste taak te zien om partijen bij elkaar te brengen onder de verlokking van een geldelijke bijdrage en wat evenementen. Is dat wat je krijgt voor 748 miljoen? Voor de SP is dit echt onvoldoende. Niet lullen, maar poetsen!’

 

 

Wat de SP betreft investeert de Provincie in voorzieningen in de Gelderse dorpen en steden. Hoezen: ‘Veel gemeenten hebben het zwaar. Wat ons betreft blijft de Provincie niet op de centen zitten, maar draagt zij bij aan voorzieningen zoals bibliotheken, buurt- en dorpshuizen. En aan het onderhoud van sportvoorzieningen zoals zwembaden. Daarmee houden we onze gemeenten en heel Gelderland leefbaar.’ Daar hoort voor de SP ook het openbaar vervoer bij: ‘Wij wachten dan ook met smart op de uitwerking van de plannen voor dubbelspoor met snelverbinding tussen Arnhem en Winterswijk.’

De SP is fel tegenstander van projecten waar vooral grote bedrijven van profiteren zonder dat duidelijk wordt hoe deze de Gelderlanders helpen. Hoezen: ‘Projecten als Eat2move, sportsvalley, GO4Export, groeiversneller, Briskr. Leuke clubjes met ongetwijfeld hele boeiende partners. Maar op de vraag of een provinciale bijdrage noodzakelijk is en op welke termijn deze projecten iets opleveren voor Gelderland krijgen we onvoldoende antwoord.’

Wat volgens de SP wél iets oplevert voor Gelderland is het opknappen van verouderde vakantieparken. Het beleid mag zich uiteraard niet beperken tot alleen de Veluwe. De SP wil dat er alternatieven gezocht worden voor de kwetsbare mensen die nu in vakantieparken wonen en geen redelijk woonalternatief hebben.

We zien graag een grote investering van de Provincie in de bouw en verduurzaming van betaalbare woningen. 7,5 Miljoen, om woningen te isoleren is volgens de SP nog niet eens een druppel op de gloeiende plaat. ‘Waarom niet meer ambitie getoond: alle Gelderse woningen isoleren en daar direct een scholings- en banenplan aan koppelen?’

De SP heeft ook een voorstel ingediend om de normen met betrekking tot vervuild slib aan te scherpen. Hoezen: ‘Veel Gelderlanders maken zich zorgen over hun directe leefomgeving. Nieuwsberichten over vervuild slib dat in zand- en grondwinningsplassen wordt gestort, de vervuiling door bedrijven als Vink, vergroten die zorgen. Wat ons betreft gaat het provinciebestuur de strijd aan met de bureaucratie bij de omgevingsdiensten zodat handhavingsbudgettten echt ingezet worden voor een veilige leefomgeving.’

U bent hier