h

SP wil debat in Provinciale Staten over afvaldump natuurgebied Over de Maas

6 februari 2020

SP wil debat in Provinciale Staten over afvaldump natuurgebied Over de Maas

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De SP in provinciale Staten heeft een debat aangevraagd over het dumpen van afval door Rijkswaterstaat in zandwin- en natuurontwikkelingsgebied Over de Maas bij Alphen. Onderzoeksprogramma Zembla heeft geconcludeerd dat Rijskwaterstaat ambtenaren onder druk heeft gezet om de vergunningen te verlenen voor de dump van een half miljoen ton afval. De Provincie Gelderland is een van de partijen die betrokken is bij het project Over de Maas.

Het afval bestaat uit granuliet, een reststof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. Volgens Zembla is dit afval eerder al eens afgekeurd om te storten. Maar onder druk van Rijkswaterstaat is er toch toestemming gegeven om dit spul te storten in de zandwinningsplas in het Land van Maas en Waal.

De gang van zaken roept bij de SP nogal wat vragen op. Carla Claassen: “Is dit wel legaal? Er zijn gewoon giftige stoffen gedumpt in een natuurgebied in ontwikkeling. Ik wil van het provinciebestuur weten hoe dit zo heeft kunnen gebeuren? Was de provincie op de hoogte van deze gang van zaken? Wat vinden Gedeputeerde Staten hiervan? Zijn gedeputeerde Staten bekend met de vervuiling die de dumping van Granuliet kan veroorzaken. Wat is de rol van de provincie geweest bij de vergunningverlening?”

Het gebied Over de Maas kwam al eerder in het nieuws vanwege het storten van plastic afval in de zandwinningsplas bij Alphen. De SP werkte samen met lokale actiegroepen om dit aan te kaarten. Claassen: “Helaas blijft het niet bij 'Over de Maas'. Op meer plekken in Gelderland wordt vuile grond en slib gedumpt. Zoals vorig jaar nog de vuile grond in een kleiput in natuurgebied bij Winterswijk. We lijken hier in Gelderland wel een afvoerputje!”

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier