h

Provincie moet zich verzetten tegen opslag kernafval in grensgebied

18 januari 2021

Provincie moet zich verzetten tegen opslag kernafval in grensgebied

Foto: Nicolas Raymond / Creative Commons

Voor de SP is volstrekt onacceptabel dat er vlak over de Duits-Gelderse grens hoogradioactief kernafval opgeslagen wordt. Fractievoorzitter Carla Claassen roept het provinciebestuur op zich tegen de plannen van de Duitse overheid te verzetten.

Op 18 januari berichtte de Gelderlander dat het grensgebied bij Twente en de Achterhoek in beeld is voor de opslag van kernafval. Duitsland is het gebruik van kernenergie aan het afbouwen en zoekt een plek het radioactieve afval te begraven. Dit gaat onder andere om gebruikte splijtstofstaven die worden bewaard in bijna tweeduizend vaten van zes meter hoog. In 2031 moet de knoop worden doorgehakt over de locatie, waarna de vaten in 2050 begraven worden.

De Gelderse SP is onaangenaam verrast door het nieuwsbericht. Fractievoorzitter Carla Claassen: “De SP wil uitsluiten dat de gezondheid van bewoners van de grensregio in gevaar komt. Als Provinciale Staten zijn wij nog niet geïnformeerd. De Veiligheidsregio Twente is wel op de hoogte, blijkt uit de berichtgeving. Het provinciebestuur moet dus ook al op de hoogte zijn. Als volksvertegenwoordiging moeten wij ook betrokken worden. We willen straks niet met voldongen feiten geconfronteerd worden. Kernafval opslaan vlak bij de grens lijkt op het afschuiven van een probleem. De provincie zou zich daarom tegen deze opslag moeten verzetten, als er ook maar een klein beetje twijfel bestaat over de veiligheid.”

De SP is überhaupt tegenstander van kernenergie, en pleit voor afbouwen. Claassen: “Kernenergie is niet veilig of schoon en voor de SP geen duurzaam alternatief. Dat Duitsland aan het afbouwen is, is dan ook heel goed. Niet voor niets protesteerde de SP in juni 2018 samen met onze Duitse zusterpartij Die Linke voor het versneld sluiten van de kerncentrale Emsland, vlak over de grens in het Duitse Lingen. Ook Nederland moet volledig stoppen met kernenergie. Maar ook het afval dat overblijft, mag geen risico vormen voor omwonenden.”

Lees hieronder de vragen van de SP aan het provinciebestuur:

  1. Is GS op de hoogte dat Duitsland het grensgebied tegen de Achterhoek heeft geselecteerd als zoekgebied voor het ondergronds opslaan van kernafval?
  2. Is er contact met Duitsland geweest over dit voornemen?
  3. Zo ja, op welk niveau is er contact geweest?
  4. Wat vindt GS van de plannen over de mogelijke opslag van kernafval in de grensregio?
  5. Is GS bereid te onderzoeken wat de risico’s zijn van ondergronds opslaan van kernafval voor de Gelderse grensregio?
  6. Deelt GS de mening van de SP dat kernafval opslaan in de bodem vlak over de grens risicovol is voor Gelderse bewoners?
  7. Is GS bereid in gesprek te gaan met de Duitse overheid om dit te voorkomen?

Reactie toevoegen

U bent hier