h

SP roept op tot oprichting woningisolatiefonds

28 april 2021

SP roept op tot oprichting woningisolatiefonds

Foto: SP

Om een echte slag te slaan met verduurzaming, moet de provincie Gelderland een Isolatiefonds oprichten. Vanuit dat fonds kunnen woningeigenaren een renteloze lening krijgen om hun woning te isoleren. SP-fractievoorzitter Carla Claassen noemt het een oplossing voor mensen die nu tussen wal en schip vallen. “Niet alle woningeigenaren in een goedkopere woning hebben geld om hun woning te isoleren. De provincie heeft voldoende geld in kas om hen via zo’n fonds een handje te helpen. Wat zij aan energieverbruik besparen gaat weer terug naar het fonds, waar vervolgens weer nieuwe mensen van geholpen kunnen worden.”

Door de verkoop van NUON in 2011 is Gelderland nog altijd de rijkste provincie van Nederland. Er liggen miljarden in de kas, het zogeheten stamkapitaal. In 2019 stelde de SP voor om een half miljard hiervan te gebruiken om woningen te verduurzamen. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde dit voorstel toen weg. Claassen: “Er zijn zo’n 900.000 woningen in Gelderland. Daarvan is de helft slecht geïsoleerd en circa driekwart niet klaar om van het gas af te gaan. Het provinciebestuur zegt grote ambities te hebben, maar je moet onderaan beginnen.”

De SP stelt daarom voor om een Gelders Isolatiefonds op te richten. Eigenaren van relatief goedkope woningen (onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie) moeten aanspraak kunnen maken op een renteloze lening uit dit fonds. Claassen: “Niet al deze woningeigenaren hebben geld om hun woning te isoleren. Uit het fonds kunnen zij geld lenen om dit alsnog te doen. De bespaarde energiekosten mee gaan weer terug naar het fonds, zodat het zichzelf blijft aanvullen. Juist met isolatie valt de komende tijd het meeste te bereiken. Daar laat de provincie te veel liggen.”

Reactie toevoegen

U bent hier