h

Amper zicht op staalslakken in Gelderland, blijkt uit antwoord op vragen SP

26 februari 2024

Amper zicht op staalslakken in Gelderland, blijkt uit antwoord op vragen SP

Foto: Jot Powers / Wikimedia Commons

Gelderland heeft geen overzicht van het aantal locaties in de provincie waar zogenoemde staalslakken liggen, laat het college van Gedeputeerde Staten weten in antwoord op vragen van de Gelderse SP. Staalslakken zijn resten van de productie van staal, afkomstig van Tata Steel. Als deze resten in contact komen met water, komen schadelijke stoffen als arsenicumverbindingen vrij, bleek eerder uit RIVM-onderzoek.  

Staalslakken zijn onderwerp van discussie onder Gelderse inwoners, vooral op het buitengebied, waar het zowel in wegen en op stortplaatsen werd gedropt. Gemeentes kregen hiervoor veel geld van Tata. Het gaat goed zolang er geen contact met (grond)water is, maar juiste verwerking is niet overal gebeurd. Bij een voormalige stortplaats in Eerbeek waar heel veel staalslakken zijn gestort op en oude vuilnisbelt, is eerder een extra geul gegraven, om overstromingen bij regen te voorkomen. Maar of dat voldoende is om het Natura 2000-gebied te beschermen is volgens de SP aanleiding voor nader onderzoek, zeker gezien de instabiliteit van de vuilnisbelt. Er is meer nodig dan alleen de jaarlijkse monitoring.

Schadelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde vorig jaar dat er bij het gebruik van staalslakken mogelijk meer schade is aan het milieu dan gedacht, en dat de status ‘restproduct’ misschien gewijzigd moet worden in ‘afvalproduct’. Eerder had RIVM de stof alleen in het lab getest.

Gezien het uitlopen van schadelijke stoffen is het belangrijk te weten waar ze liggen, om effecten te kunnen meten op ons milieu, stelt de SP. De provincie is slechts op de hoogte van twee locaties in Gelderland waar staalslakken zijn gebruikt: bij Eerbeek en bij een golfbaan in Spijk (gemeente West-Betuwe). Maar omdat er voor het gebruik van staalslakken geen meldplicht geldt, heeft de provincie dus “geen zicht op de locaties waar dit materiaal is toegepast”. De provincie heeft “voor zover bekend” zelf de afgelopen decennia in elk geval geen staalslakken toegepast voor de aanleg van bijvoorbeeld provinciale wegen. Verder onderzoek in samenwerking met gemeentes om de risico’s voor volksgezondheid en onze natuur beter te monitoren werd helaas niet toegezegd. De SP vindt dat wel nodig.  

 

  

Reactie toevoegen

U bent hier