h

Raad van State haalt uit naar provincie Gelderland

28 december 2002

Raad van State haalt uit naar provincie Gelderland

De Raad van State heeft de provincie Gelderland weer eens flink op de vingers getikt. Deze keer heeft ze plannen om in het buitengebied van Ulft een depot met vervuilde grond te realiseren (voorlopig) onmogelijk gemaakt. Dit komt omdat de provincie Gelderland weigerde om - in het kader van de bestemmingsplanprocedure - bezwaren op het gebied van dreigende bodem- en waterverontreiniging inhoudelijk te behandelen.
GS vonden dat dit pas aan de orde was als er een milieuvergunning ter inlage zou liggen. Niet dus, oordeelde de Raad van state op 24 december.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 december een dikke streep gehaald door de plannen van de provincie Gelderland om mee te werken aan de komst van een depot met vervuilde grond in het buitengebied van Ulft, aan de Ettenseweg. De plannen waren in eerste instantie ingediend door de gemeente Gendringen.

De Raad van State tikt vooral de provincie Gelderland op de vingers. Het provinciebestuur had als taak om de bestemmingsplanwijziging van Gendringen te beoordelen, maar weigerde om rekening te houden met ingediende bezwaren, die een aanwonende inbracht, op het gebied van het milieu. Die bezwaren waren onder andere ingediend uit angst voor bodem- en waterverontreiniging.

Gedeputeerde Staten vonden dat die bezwaren niet ter zake doende waren, en pas konden worden ingediend op het moment dat er een milieuvergunning voor het gronddepot zou worden aangevraagd. Deze redenering heeft de Raad van State onjuist gevonden. Zodra een bestemmingsplan voor inspraak is vrijgegeven mogen bezwaren op het gebied van het milieu ingediend worden.

Toine van Bergen, kandidaat - statenlid voor de SP bij de komende verkiezingen, is in zijn vrije tijd milieu-activist. Hij heeft al veel procedures gevoerd tegen de provincie Gelderland, ook bij de Raad van State. "Deze uitspraak is schokkend, maar voor mij niet echt verrassend. Ik heb al veel vaker meegemaakt dat het Gelderse provinciebestuur bij de Raad van State bakzeil moest halen, omdat ze lak had aan het milieubelang, en de gezondheid van haar burgers daarmee in gevaar bracht."

U bent hier