h

Mág het levenslied misschien?

21 november 2003

Mág het levenslied misschien?

Sinds enkele maanden worden de piratenzenders (weer) volop uit de ether gehaald. De liefhebbers van het Nederlandse levenslied kunnen dan nergens meer terecht, zenderprofielen en commercie ten spijt. De SP in Gelderland pleit voor een provinciale Nederlandstalige zender, een idee voor andere provincies?

Er waart een spook door Nederland: op 12 maart 2003 startte het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische zaken het project 'Etherflits' om het illegale gebruik van FM-omroepfrequenties tegen te gaan. Waar voorheen de nadruk werd gelegd op het voorkomen en verhelpen van storingen, ligt bij deze actie de nadruk op het tegengaan van illegaal uitzenden. Op die manier zou men een nog beter klimaat creëren voor de betalende, legaal zendende partijen. Niet alleen is er dan sprake van eerlijke concurrentie, maar ook zal het bereik van de legale zenders gewaarborgd blijven.

'Etherflits'
'Etherflits' boekt succes na succes. Afgelopen weken zijn ook in Gelderland diverse piraten met Nederlandse muziek met hun werkzaamheden gestopt. Maar voor veel luisteraars betekende dit een zeer onaangename boodschap.
Er wordt vaak minachtend gedaan over (mensen die van) muziek van Frans Bauer, Marianne Weber, Grad Damen of André Hazes (houden). Alsof dat van een lagere orde zou zijn dan andere muziek. De provincie Gelderland geeft miljoenen uit voor het doortrekken van de A15 en honderdduizenden euro's voor Omroep Gelderland. Dus waarom geen 50.000 euro voor zo'n zender, waar je veel mensen een plezier mee doet?

Mislukte zenderindeling
Het idee om de piraten weg te drukken is ook voortgekomen uit de nieuwe zenderindeling. Er zou een goede verdeling komen van soorten muziek op de nationale zenders.
Dit is een totale mislukking geworden, zowel bij de commerciële zenders als bij de gesubsidieerde Hilversumse zenders. Als er al Nederlands wordt gezongen dan is dat nederpop of nederrock zoals ze dat schijnen te noemen. Want er moeten jongeren getrokken worden omdat dat een goede doelgroep is voor de reclameboodschappen. Dat geldt blijkbaar niet voor de luisteraars van het Nederlandse levenslied. Zij komen er bekaaid af! Ook regionaal: Radio Gelderland biedt 's morgens slecht één (druk beluisterd!) uurtje en dat is het dan.

Kosten
De SP-fractie vindt dat er een Nederlandse levensliedzender moet zijn die 24 uur per dag in de lucht is. De kosten zullen meevallen omdat het geheel per computer aangestuurd kan worden.
Alleen op sommige tijden in weekeinden en op de ochtenden zou een spreker gewenst kunnen zijn in verband met verzoekjes en dergelijke. Een en ander het liefst een op eigen frequentie, desnoods middengolf. Mocht dat technisch wat lastig zijn dan via de kabel. Grote gedeeltes van Gelderland liggen dicht bij Duitsland dus enige aandacht voor de Schlager is ook op zijn plaats. Organisatorisch stellen we voor de zender te koppelen aan de organisatie van Radio Gelderland. Een indicatie van kosten is op dit moment lastig te geven, maar we denken dat met 50.000 euro aan structurele kosten het merendeel haalbaar zal blijken te zijn.
Overigens, 50.000 euro is een schijntje als je bedenkt dat er jaarlijks 650 miljoen euro naar de publieke zenders gaat. Veel mensen beleven meer genoegen aan een levensliedzender dan het betalen van een (1) dj à 500.000 Euro. In de ether is ruimte zat, maar de wil ontbreekt (nog).

Onderzoek
Inmiddels gaat een werkgroep van Gelderse Statenleden onderzoeken of het mogelijk is op korte termijn zo'n levensliedzender op te richten. Provinciale Staten hebben dat besluit vorige week woensdag genomen onder toejuichingen van enkele tientallen actievoerders, die muziek van zangers als Frans Bauer luid door het provinciehuis in Arnhem lieten klinken.
Mocht de werkgroep ook menen dat een levensliedzender een haalbare kaart is dan moeten Gedeputeerde Staten een zendfrequentie gaan bemachtigen, zo is besloten.

Ik hoop dat ook in andere provincies maatregelen genomen gaan worden die liefhebbers van 'het Nederlandse lied' serieus nemen, ook op lokaal niveau.

Paul Freriks
Uit: Katholiek Nieuwsblad
Paul Freriks is namens de SP lid van Provinciale Staten Gelderland.

U bent hier