h

Jeugdzorg luidt noodklok voor lange wachtlijsten

17 december 2003

Jeugdzorg luidt noodklok voor lange wachtlijsten

Medewerkers van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland waren op 17-12-2003 in grote getale naar het provinciehuis gekomen om de noodklok te luiden voor de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Zij zien dagelijks kinderen de dupe worden van de lange wachtlijsten en staan zelf met lege handen. Alle statenfracties toonden begrip voor de problemen.

Of er werkelijk geld bij gelegd wordt zal echter pas blijken als in januari 2004 het Beleidskader Gelderse Jeugd in de Staten wordt besproken. De voortekenen zijn niet positief; in het programma van de Staten (het "Statenakkoord" van april 2004) was nog opgenomen dat men wilde streven de wachtlijsten te reduceren tot nul in 2006. In het Beleidskader Gelderse Jeugd staat nu opeens als doel: "Het - onder voorwaarde van beschikbaar van voldoende financiƫle middelen en geen (noemenswaardige) toename van de vraag - per 1 januari 2008 weggewerkt hebben van de wachtlijsten". De SP wijst deze verslechtering stellig af en zal het college van GS en de meerderheid van de Statenleden op hun belofte aanspreken.

De bevindingen van de hoorcommissie "Jeugdzorg" die op dezelfde statenvergadering haar rapport uitbracht bevestigen de stelling van de SP dat in de jeugdzorg veel verbeterd kan en moet worden. De SP onderschrijft dan ook de aanbevelingen van de commissie, zoals:

- provincie en jeugdzorgpartners (gemeenten, zorgaanbieders, bureaus jeugdzorg e.a.) moeten duidelijke afspraken maken over wie waarvoor verantwoordelijk is
- er moeten heldere doelstellingen zijn zodat prestaties afgerekend kunnen worden
- de vraag en de mogelijkheden van de jongere moet bepalend zijn voor het aanbod en niet andersom
- vraag van gemeenten structurele aandacht voor preventieactiviteiten
- financier als provincie, waar nodig, additioneel zorgaanbod.

Ook de overige fracties waren zeer lovend over het rapport. De aanbevelingen zullen worden mee genomen bij de bespreking van het Beleidskader. De SP is overigens van mening dat jongeren weliswaar problemen kunnen hebben maar geen probleem zijn. Daarom willen het ook aandacht besteden aan de positieve kanten van het jongerenwerk: sport, onderwijs, cultuur en politiek voor jongeren.

De SP statenfractie roept inwoners op bijzonderheden, positieve ervaringen en misstanden omtrent het jongerenwerk en de jeugdzorg te mailen!

U bent hier