h

Provincie moet meer grip hebben op 'varkensfabrieken'

21 december 2003

Provincie moet meer grip hebben op 'varkensfabrieken'

De statenfractie van de SP steunt milieugedeputeerde Aalderink volledig, nu hij op gaat treden tegen onaanvaardbare toestanden in de intensieve veehouderij.

In Buren staat 'varkensfabriek' De Knorhof. Tegen alle milieuregels in worden hier al jarenlang veel meer varkens gehouden dan is toegestaan. Een paar getallen als voorbeeld: op 30 oktober van dit jaar werden er 7870 biggen geteld, terwijl het er niet meer dan 5000 mogen zijn. En er stonden toen ook nog eens meer dan 9000 vleesvarkens, terwijl dat er maar 6752 mochten zijn. Reeds jarenlang zorgt dit bedrijf voor een gigantische stankoverlast. Maar tot enige maanden geleden moest de gemeente Buren toezien op milieuovertredingen. Zoals bij veel plattelandsgemeenten het geval is werd er ook in Buren niet of nauwelijks gehandhaafd op milieuovertredingen.

In kleine plattelandsgemeenten gebeuren onder het mom "ons kent ons" wel vaker onaanvaardbare dingen, die slecht zijn voor het milieu en een goede ruimtelijke ordening. Denk ook maar aan de uitwassen in Maasdriel. Daar was de politieke elite niet alleen zeer ruimhartig voor zijn agrarische vriendjes, maar bevoordeelde men bovendien zichzelf door in strijd met bestemmingsplannen voor zichzelf op verboden plaatsen grote luxe villa's neer te zetten.

Alle lof voor het optreden van VVD-gedeputeerde Henk Aalderink in deze zaak. Maar hij is niet consequent. De SP vindt dat de hele intensieve veehouderij onder toezicht van de provincie moeten komen, om de hierboven genoemde vriendjespolitiek in kleine gemeenten te voorkomen. En ook omdat er een samenhang is met andere provinciale taken, zoals de reconstructie. Daarnaast is er het belang van goed toezicht op het voorkomen van dierziekten en het waarborgen van de voedselveiligheid.

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, is het met de SP eens. Zij heeft juist in de zaak De Knorhof onlangs bepaald, dat de provincie moet toezien op dit soort inrichtingen, en niet een gemeente.

Maar Gelderland kiest er als enige provincie voor om- uitgezonderd bij het geval "De Knorhof"- de controle te blijven laten uitvoeren door de gemeenten waarin de varkensfabrieken staan. Dat is niet consequent en het wachten is dan ook op een nieuwe "affaire- Knorhof". Een gemiste kans door Henk Aalderink. Juist de zaak "De Knorhof" heeft het belang aangetoond van meer controle op afstand. Het standpunt van GS is voor ons dan ook onbegrijpelijk, en wij hebben het (als enige fractie!) dan ook niet gesteund.

U bent hier