h

Gelders college verzweeg milieuinformatie aan VROM-inspectie

30 januari 2005

Gelders college verzweeg milieuinformatie aan VROM-inspectie

De provincie Gelderland heeft voor de Inspectie van het Ministerie van VROM belangrijke milieu-informatie verzwegen.Dat lijkt de conclusie te zijn van een onderzoek van de statenfractie van de Socialistische Partij (SP). Al sinds 2002 draait het metaalrecyclingbedrijf Heinhuis BV in Eibergen zonder geldige milieuvergunning. Toen de VROM- inspectiie vorig jaar, na klachten van omwonenden van het bedrijf, ging informeren bij het provinciebestuur, kreeg ze als antwoord: “Op overlast ziet de vergunning Wet milieubeheer toe”. Een vergunning die er op dat moment niet was.

Vervolgens is op 13 oktober 2004 aan het bedrijf een gedoogbeschikking verstrekt. Dit feit is niet bekend bij de VROM-inspectie, zo meldde een woordvoerder ons vandag. Terwijl het verplicht is om afgegeven gedoogbeschikkingen te melden aan deze instantie.

De SP had vorig jaar schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Al jarenlang zorgt het betreffende metaalrecyclingbedrijf, deels gelegen op een oude stortplaats, voor veel geluidsoverlast in de omgeving. Ook neemt de ernst van de al aanwezige bodemverontreiniging nog toe door de bedrijfsactiviteiten.

GS van Gelderland had in de beantwoording van schriftelijke vragen het al geruime tijd ontbreken van een milieuvergunning toegegeven. Men beriep zich op procedurele zaken en lang durend overleg. Maar daar kan de SP geen genoegen mee nemen: immers, het in werking zijn van een dergelijk bedrijf zonder milieuvergunning is een strafbaar feit.

De SP zet daarnaast vraagtekens bij een ander punt als het gaat om de antwoorden van het college in deze zaak. GS stellen dat het bedrijf wel beschikt over (voorgeschreven) vloeistofdichte vloeren. Dat is strijdig met de informatie die een vertegenwoordiger van het college van GS heeft gegeven in een onlangs gehouden hoorzitting. Hij vertelde dat er géén vloeistofdichte vloeren zijn. De zitting werd gehouden omdat omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de in oktober 2004 verstrekte gedoogvergunning

De SP wil in de vergadering van de commissie Economie en Milieu van woensdag 2 februari opheldering vragen over deze zaak aan de verantwoordelijk milieugedeputeerde Aalderink.

U bent hier