h

Provinciale enquête over kwestie Electrabel?

25 februari 2005

Provinciale enquête over kwestie Electrabel?

De fractie van de Socialistische Partij in Gelderland heeft gisteren kennis genomen van de gegevens van nieuwe metingen over fijn stof bij kolencentrale Electrabel in Nijmegen. Naar aanleiding daarvan stelt fractievoorzitter Paul Freriks vanmorgen in een e-mail aan zijn collega- fractievoorzitters voor om de zaak- Electrabel een provinciale “parlementaire enquête” te houden.

In oktober 2004 stootte de centrale, die hout bijstookt, veel te veel fijn stof uit. Tijdens de Statenvergadering van afgelopen woensdag deelde verantwoordelijk milieugedeputeerde Henk Aalderink mee, dat tijdens nieuwe metingen op 12 januari was gebleken dat de situatie weer in orde was. Dit lijkt niet zo te zijn. Al eerder moest de milieugedeputeerde inzake de houtstook bij Electrabel zijn excuses aanbieden aan Provinciale Staten. Dit omdat hij de volksvertegenwoordigers niet had ingelicht over kritische rapporten van de Inspectie van het Ministerie van VROM.

Bijlage hieronder: tekst van de e-mail van Paul Freriks aan de provinciale fractievoorzitters

Vanmorgen stond weer in de krant een verhaal over Electrabel. Mijn fractiegenoot Toine van Bergen sprak in een eerste oprisping over de bijdrage van Henk Aalderink over "liegen en bedriegen". Dat mag zo zijn, maar ik heb daar afstand van genomen. Want dat is nu niet aan de orde. Aan de orde is of ambtenaren samen met een collegelid bewust de staten hebben misleid. Het gaat er niet om wie wat vindt maar de waarheid wil ik horen.

Namelijk op dezelfde dag dat ik afgelopen woensdag vragen stelde over Electrabel, ging er namens het college een brief uit naar datzelfde bedrijf met het bericht dat de meting van 12 jan. jongsleden positiever is verlopen. Deze meting was aangekondigd. Op de dag van meting heeft Electrabel geen houtafval bijgestookt. Ja, en daar ging het nu allemaal om. Deze "positieve"meting heeft de dienst in gemiddelden omgezet. Wat mij betreft kan dit absoluut niet en is zeer laakbaar. En onze fractie wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom ambtenaren (en w.s. de gedeputeerde) hieraan meewerken.

Vandaag probeer ik afschriften van de brieven te scannen en te zorgen dat u ze dit week-end in huis hebt.

Ook laten we onderzoeken welke de mogelijkheden zijn voor een Provinciale Parlementaire Enquête over deze kwestie.

Ik hoop echt dat jullie niet direct nee schudden maar de feiten afwachten en met me mee willen denken. Vooral omdat ik denk dat deze kwestie zich heel goed leent voor een enquete: Overzichtelijk, rollen zijn duidelijk, wie is voor wat verantwoordelijkgeweest enzovoorts. Het zou zelfs "ontlastend" kunnen werken voor het college en ambtenaren die nu de schijn tegen hebben.

Met vriendelijke groeten

Paul Freriks.

U bent hier