h

SP stelt illegale bevoordeling vuurwerkbedrijf Wolff aan de kaak

15 maart 2005

SP stelt illegale bevoordeling vuurwerkbedrijf Wolff aan de kaak

De Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) wil opheldering van milieugedeputeerde Henk Aalderink over het feit, dat het bedrijf Wolff vuurwerk BV in Twelloo en Wilp rond de jaarwisseling gigantische hoeveelheden vuurwerk mocht opslaan zonder de aanwezigheid van sprinklerinstallaties. In totaal ging het om meer dan 300.000 kilo.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er in Nederland, en ook in Gelderland, op veel minder plaatsen consumentenvuurwerk verkocht. Een belangrijke reden daarvoor was, dat veel andere ondernemers er niet in slaagden om (op tijd) te voldoen aan de strenge eisen van het Vuurwerkbesluit. Daarin is onder andere voorgeschreven dat "ter voorkoming van brand sprinklerinstallaties aanwezig moeten zijn".

Waar veel kleine ondernemers hun handel moesten staken ging de provincie Gelderland dus akkoord met het overtreden van de wet door Wolff vuurwerk BV. De provincie legde wel als eis op aan Wolff BV, dat het vuurwerk op 5 januari 2005 weg moest zijn. Dat is ook gebeurd, maar inmiddels hebben GS er hierdoor wel aan meegewerkt dat dit bedrijf toch een aanzienlijke omzet heeft kunnen maken.

Dringende verzoeken van zowel het Openbaar Ministerie als de VROM-Inspectie om het vuurwerk voor de jaarwisseling te (laten) weghalen werden door GS genegeerd.

Volgens het OM en de VROM- inspectie is er sprake geweest van een onaanvaardbaar gevaarlijke situatie. We verwijzen in dit verband ook naar een PDF-bestand op internet, waarop de correspondentie tussen de provincie Gelderland, de VROM- inspectie, het OM en de regionale brandweer te lezen is

De SP heeft over deze zaak eerder al schriftelijke vragen gesteld. Wij zijn echter absoluut niet tevreden met de beantwoording. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat voorbijgegaan is aan de kritiek van het OM, de regionale brandweer en de VROM- Inspectie.

Het optreden van GS van Gelderland in deze zaak getuigt (opnieuw) van een bestuurscultuur waarin wetten en regels maar al te gemakkelijk opzij worden gezet. Er is hier sprake geweest van onrechtmatige bevoordeling van een bedrijf in de vuurwerksector. Wij zijn principieel van mening dat de wetten en regels in dit land voor iedereen moeten gelden. Anders zet je de deur open voor willekeur en corruptie.

Op dinsdag 15 maart om 10.00 uur wordt op het provinciehuis een hoorzitting gehouden over deze zaak. Het Openbaar Ministerie en de VROM- inspectie hebben officieel bezwaar aangetekend tegen de handelswijze van GS van Gelderland. En deze instanties worden dan in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren toe te lichten.

Op 16 maart 2005 (vergadering statencommissie Economie en Milieu) wil de SP- fractie over deze zaak in debat met de andere fracties en milieugedeputeerde Henk Aalderink.

U bent hier