h

Succesvolle actie voor stadsbus Wageningen

19 maart 2005

Succesvolle actie voor stadsbus Wageningen

Het idee van de Wageningse Stadsbus is vandaag enthousiast ontvangen door Mw. Marijke van Haaren, gedeputeerde voor het openbaar vervoer in de provincie Gelderland.
Mw. van Haaren toonde zich zeer enthousiast over het idee van een ´eigen´ stadsbus in Wageningen. Ze erkent de problemen in en rondom Wageningen en wil van harte meewerken aan het oplossen ervan.

Gedeputeerde van Haaren legt OV-beleid uit

De actiedag werd georganiseerd door het platform Wageningen Bereikbaar.
Tijdens een korte busrit hebben we Mw. van Haaren o.a. gewezen op de problemen van de fietsenstallingen bij de haltes, de onveilige ´tijdelijke´ bushalte op de Nijenoord Allee en het gemis van een busverbinding op de Rooseveltweg.
Mw. van Haaren vindt dat de gemeente de haltes snel moet verbeteren en zal hierover contact opnemen met wethouder Borgesius.

Dus acties hebben zin en u kunt er zeker van zijn dat WageningenBereikbaar de ontwikkelingen rond het OV in Wageningen kritisch zal blijven volgen.

Nieuwsbericht Wageningen Bereikbaar: lancering stadsbus plan enthousiast ontvangen
Sfeerverslag actiedag stadsbus Wageningen

U bent hier