h

Aangifte wegens meineed dreigt voor Kamminga

29 november 2005

Aangifte wegens meineed dreigt voor Kamminga

Voormalig Gelders Commissaris van de Koningin Jan Kamminga moet er serieus rekening mee gaan houden dat binnenkort tegen hem een aangifte wegens meineed zal worden ingediend. Dat vertelde de advocaat van oud- gedeputeerde Wim Scheerder, de heer Hendriks, na afloop van een vier uur durend verhoor van Kamminga.

Het draait allemaal om de Gelderse fraudezaak rond het evenementenbeleid van enige jaren geleden. Gedeputeerde Scheerder (PvdA) moest als gevolg van deze zaak aftreden omdat tegen hem een strafzaak liep. Uiteindelijk is hij veroordeeld voor het zetten van een valse handtekening.

Scheerder heeft echter altijd volgehouden dat andere leden van het toenmalige College van Gedeputeerde Staten hem als enige de “zwarte piet” toespeelden. En dan met name Jan Kamminga. Deze zou zich op een onjuiste manier bemoeid hebben met de aangifte, waardoor alleen Scheerder in beeld kwam, en hij zelf “buiten schot” kon blijven.

Kernpunt van het verhoor waren vanmorgen de eerder onder ede afgelegde verklaringen van oud- gedeputeerde Lily Jacobs (PvdA), een provinciale ambtenaar en een vertegenwoordiger van het advocatenbureau Anker en Anker, dat de belangen van Scheerder behartigde.

Alle drie hebben ze gesteld dat Kamminga Scheerder onder druk heeft gezet om zijn functie neer te leggen. Hij zou op een gegeven moment tegen hem gezegd hebben dat minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken hem binnnen enkele uren weg zou sturen als hij zelf niet zou opstappen. Volgens de advocaat van Scheerder, de heer Hendriks, steunt ook de huidige PvdA- fractievoorzitter Piet Bijl de visie van het drietal.

Kamminga ontkende met klem dat hij buiten zijn boekje was gegaan. Het verhaal dat hij gedreigd had met ingrijpen van minister de Vries was volgens hem onjuist. Daarmee is de situatie ontstaan dat er tegenstrijdige verklaringen onder ede zijn afgelegd. Het feit dat meerdere personen de lezing van Kamminga, terwijl ze onder ede stonden, onjuist hebben genoemd brengt hem nu in een zeer moeilijke positie.

Daar komt nog bij dat er ook een tegenstrijdigheid lijkt te bestaan tussen een verklaring onder ede van Kamminga en een eerdere verklaring, eveneens onder ede, van de toenmalige Officier van Justitie mevrouw van Zanten. Laatstgenoemde heeft gesteld dat ze opgebeld is door Kamminga, waarbij deze probeerde, door het inbrengen van een brief van Scheerder in de procedure, om het strafrechtelijk onderzoek in de fraudeaffaire in een voor de toenmalige PvdA- gedeputeerde nadelige richting bij te sturen. Kamminga ontkent ook dit punt.

De verdediging van Wim Scheerder wil in januari verder gaan met het getuigenverhoor, alvorens definitief te beslisen over een aangifte tegen Kamminga.

Tijdens het verhoor verklaarde Kamminga trouwens ook nog, dat tegen meerdere ex- gedeputeerden en strafrechtelijk onderzoek heeft gelopen. Het betrof de Bondt (VVD) en Doesburg (PvdA). Het betrofhier echter een heel andere zaak: het “lekken van informatie” uit de vertrouwenscommissie die belast was met zijn eigen benoeming tot Commissaris van de Koningin. Zij hoefden toen niet (tijdelijk) op te stappen. Tot vervolging is het in die kwestie overigens niet gekomen.

SP stomverbaasd over vergoeding advocaatkosten Kamminga
Kamminga en Boxem gedaagd in "Geldergate"
Ruzie in GS over bemoeienis Kamminga met vervolging Scheerder
Dossier: Gelderse bestuurders voor de rechtbank

U bent hier