h

Onderzoek bevestigt zorgen SP over asbestwegen in Gelderland

6 november 2005

Onderzoek bevestigt zorgen SP over asbestwegen in Gelderland

Met de presentatie van verschillende rapporten over asbest in het Overijsseltse Goor en omgeving is eindelijk een wetenschappelijk fundament gelegd onder de realiteit die al jaren bij de SP bekend was. In de regio Goor overlijden mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlieskanker) ten gevolge van blootstelling aan asbest dat daar voorkomt in het milieu. Asbesthoudende grond is daar "uitgereden" over plattelandswegen. In Gelderland speelt dezelfde problematiek, in de gemeenten Harderwijk en Berkelland.

SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen (foto hierboven) is blij met de resultaten van het onderzoek, maar ook teleurgesteld dat de regering met geen woord rept over het verhalen van de schade bij de vervuiler.

Van Velzen: “Van Geel zegt dat hij geschrokken is van de uitkomsten. Hij gaat nu kijken of de normen moeten worden aangescherpt en gaat echt werk maken van sanering van wegen in de omgeving. Hier heb ik al jaren op aangedrongen, ik ben dan ook blij dat de noodzaak eindelijk is doorgedrongen”.

Enige maanden geleden constateerde de Gelderse SP dat in de regio Berkelland eveneens veel wegen zijn opgehoogd met asbesthoudende grond. Eerder was al bekend dat in de gemeente Harderwijk zich hetzelfde probleem voordoet.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de statencommissie Economie en Milieu zal de SP vragen of ook Gelderland nu de noodzaak inziet van een versnelde sanering van de betreffende wegen.

Persbericht op website gemeente Hof van Twente, met PDF- doorlinks naar de rapporten
Bewijs geleverd voor schadelijkheid asbestwegen
Goor is één groot rampgebied
SP blij met asbestonderzoek: nu doorpakken!
Beantwoording statenvragen over asbestwegen Berkelland
Persaandacht voor vragen over asbestwegen in de Achterhoek

U bent hier