h

Vandalisme van Defensie bij verlaten kazerneterrein

13 november 2005

Vandalisme van Defensie bij verlaten kazerneterrein

De Generaal Winkelmankazerne bij Vierhouten is ontruimd en het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Althans, dat is de bedoeling. Een inspectie die het MilieuAlarmteam van de SP samen met Gelders statenlid Toine van Bergen onlangs hield op het voormalige kazerneterrein toonde aan, dat Defensie het terrein allesbehalve schoon heeft achtergelaten. Sterker nog, er is sprake geweest van vandalisme.

De SP had vernomen dat de kazernegebouwen asbest bevatten. Toen alle gebouwen ontruimd werden is één van de gebouwen, hoewel men wist van de aanwezigheid van asbest, bij wijze van "oefening" tot ontploffing gebracht. Het asbest heeft zich daarbij over het terrein verplaatst, ook in kleine stofdeeltjes die in de toekomst nog gezondheidsschade kunnen opleveren.Ook werden stukjes asbest aangetroffen, ondanks het feit dat officieel alle asbest verwijderd is.

Daarnaast werd door omwonenden gemeld dat Defensie "voor de lol" een vijftal zeer waardevolle bolacacia's heeft opgeblazen. Zie ook de foto hierboven.

Een en ander was aanleiding voor de Gelderse SP om de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Bent ervan op de hoogte dat na sluiting van de kazerne er door Defensie nog grootschalige oefeningen hebben plaatsgevonden, waarbij onder andere het voormalige O & O- gebouw (gebouw voor ontspanning en ontwikkeling) is opgeblazen?
2. Wat vindt u van dit feit, aangezien bekend was bij Defensie dat het gebouw asbest bevatte?
3. Is het uitgesloten dat slopers bij hun werkzaamheden in aanraking gekomen zijn met het asbest?
4. Is het u bekend dat behalve het O & O- gebouw ook enkele naast het gebouw staande waardevolle bomen (bolacacia’s) zijn opgeblazen? Wat vindt u hiervan?
5. Gaat u er bij Defensie op aandringen dat alsnog alle asbest, en overige nog op het terrein aanwezige afval (o.a. puin, vloerbedekking) van het terrein verwijderd wordt?

"De Stentor" over militair vandalisme Vierhouten

U bent hier