h

SP: provincie moet meebetalen aan onderzoek naar overkapping A12

25 december 2006

SP: provincie moet meebetalen aan onderzoek naar overkapping A12

De Stichting Duurzame A12 zet zich in voor onderzoek naar overkapping van deze weg tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek. Veel organisaties en ook politici zijn enthousiast over dit onderzoek en willen meebetalen. Alleen de provincie Gelderland ligt dwars. Jammer, vindt de SP. Daarom heeft ze gevraagd om een debat over deze zaak.

De snelweg A12 wordt, zoals alle wegen in ons land, steeds drukker. Geluids- en milieuoverlast neemt steeds maar toe. Vanuit de gedachte om daar op een creatieve manier iets aan te doen kwam de Stichting duurzame A12 met het plan om te onderzoeken of een deel van deze snelweg nabij Arnhem overkapt kan worden.

Dat zorgt voor een afname van de geluidsoverlast. Ook komen er minder gevaarlijke stoffen vrij. Bovendien wordt daardoor de versnippering van de Veluwe verminderd: dit is één van de belangrijkste beleidsdoelen van de provincie.

Wie kan er nu tegen zo'n onderzoek zijn zou je zeggen? De SP snapt dan ook niets van de weigering van het provinciebestuur om een bedrag van 50.000 euro ter beschikking te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek. Temeer daar gedeputeerde Marijke van Haaren begin dit jaar, in antwoord op vragen van de SP, nog aangaf dat het provinciebestuur het onderzoek steunt.

Bovendien vindt de provinciale Commissie voor bezwaar- en beroepschrften dat de Stichting Duurzame A12 terecht een beroep doet op een subsidiepot, genaamd de Stimuleringsregeling milieu Gelderland 2004. Ze heeft het provinciebestuur geadviseerd om de subsidie toe te kennen.

De gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem en de Stadsregio Arnhem- Nijmegen betalen wel mee, en zelfs Minister Peijs van Verkeer is enthousiast.

De discussie over de subsidieverlening vindt op 10 januari 2007 plaats in de provinciale commissie Economie en Milieu.

College GS doet onderzoek naar overkapping van snelwegen

U bent hier