h

SP wil snelle aanpak problemen Valleilijn

14 januari 2007

SP wil snelle aanpak problemen Valleilijn

Op 10 december is de Valleilijn van start gegaan. De provincie Gelderland beloofde daarbij goed en comfortabel openbaar vervoer. Helaas is de werkelijkheid anders: de Connexxion-trein tussen Ede en Amersfoort wordt slecht schoongemaakt en passagiers van de buslijn 88 vanuit Wageningen kunnen bij het treinstation Ede-Wageningen in de heg uitstappen. Vanwege deze en andere praktische tekortkomingen stelt de SP Gelderland schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

De SP is voor hoogwaardig openbaar vervoer en steunt dan ook de ambities van de provincie op dit punt.
Maar dan moeten de verwachtingen wel waar gemaakt worden. Dat is op dit moment niet het geval.
Zo zit de beloofde aansluiting tussen trein en bus er in de avonduren niet in: passagiers vanuit Amersfoort hebben één minuut om de bus te halen óf moeten een half uur op de bus wachten.
Daarnaast ontbreken er blindengeleidetegels bij de haltes. Zelfs bij de halte Stadspoort/Gelderhorst in Ede, terwijl op 300 meter van de halte een verzorgingstehuis voor onder andere oudere doofblinden is gevestigd.
Een ander storend punt is de uitstap bij station Ede-Wageningen. Buspassagiers worden vaak vlak voor de halte afgezet en moeten hun reis te voet vervolgen, met maar enkele centimeters ruimte tussen de bus en de bosjes.

Alex Mink uit Ede, kandidaat-Statenlid, is ontevreden over dit kwaliteitsniveau: “Van een buslijn die 8 miljoen euro gekost heeft mag je meer verwachten. In de praktijk worden de beloften niet waargemaakt. Wat de SP betreft komt er snel verbetering van de situatie."

Tekst van de vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland:

Voormalige halte Stadspoort in Ede
Voormalige halte Ede Stadspoort richting Ziekenhuis Gelderse Vallei: in 2004 nog aangepast, nu opgeheven....

1. Op bovenstaande afbeelding treft u de halte Stadspoort/Gelderhorst in Ede aan.
Deze halte werd bediend door lijnen 2 en 86. In 2004 is deze halte aangepast n.a.v. de herinrichting van de Willy Brandtlaan/Frans Halslaan. Kunt u aangeven waarom deze halte is opgeheven?

Nieuwe halte Stadspoort/Gelderhorst in Ede: geen blindegeleidelijn....
Nieuwe Halte Ede Stadspoort, richting Ziekenhuis Gelderse Vallei en station Nieuwe halte Stadspoort/Gelderhorst in Ede, richting station
Halte Ede Stadspoort, richting Wageningen Nieuwe halte Stadspoort/Geldehorst in Ede, richting Wageningen: gedeeltelijke blindegeleidelijn

2. Op bovenstaande foto’s staan de nieuwe haltes bij het winkelcentrum Stadspoort in Ede.
De eerste en tweede foto's tonen de halte Stadspoort richting station Ede-Wageningen.
De derde foto toont de halte Stadspoort richting Wageningen.
Er is geen blindegeleidelijn aanwezig op de eerstgenoemde halte.
De halte richting Wageningen heeft een gedeeltelijke blindegeleidelijn.

a. Bent u het met ons eens dat er bij bushaltes een blindegeleidelijn aanwezig dient te zijn?
b. Wordt een blindegeleidelijn standaard aangelegd bij bushaltes? Wat zijn de criteria hiervoor?
c. Wilt u de wegbeheerder (gemeente Ede) erop wijzen dat vanuit het oogpunt van veiligheid een blindegeleidelijn
wel gewenst is? Nota bene: op 200 meter afstand ligt het verzorgingstehuis de Gelderhorst, waar onder meer
doof-blinden wonen.
d. In hoeverre voldoet de inrichting van deze haltes aan de criteria die de minister van Verkeer en Waterstaat per
brief van 31 mei 2006 (kenmerk DGP/MDV/U.06.01067) heeft gesteld?

Uitstappen bij halte Station Ede-Wageningen zuidzijde....
Uitstappen… ...doet de argeloze reiziger in de heg belanden!
…doet de argeloze reiziger belanden tussen bus en heg. Soms stopt de bus wel bij de halte...
Soms stopt de bus bij de halte, waar vermenging van reizigersstromen op de vierkante meter plaatsvindt.

De bovenstaande foto’s tonen de situatie bij het uitstappen bij station Ede-Wageningen, zuidzijde, met buslijn 88.

3. Bent u het met ons eens dat situatie op de tweede foto onwenselijk en bovendien zeer onveilig is?
4. Bent u bereid om in overleg te treden met de gemeente Ede en BBA Veluwe om het
uitstappen veiliger te maken?
5. Kunt u aangeven waarom er geen fatsoenlijke uitstaphalte is aangelegd?

Halte station Ede-Wageningen zuidzijde
Bushalte lijn 88 bij zuidzijde station Ede-Wageningen Richting het station, langs de fietsen...
Richting het station, langs de fietsen… doorlopen tussen de fietsen
…doorlopen… parkeerplaats en fietsenstalling station Ede-Wageningen zuidzijde
…om vervolgens rechtsaf te slaan… Zuidelijke ingang Ede-Wageningen NS
… richting de zuidelijke ingang van station Ede-Wageningen. Fietsenstalling zuidzijde Ede-NS
Tenzij je mindervalide bent én gebruik moet maken van de hellingbaan… Nabij de hellingbaan ingang zuidzijde Ede NS
…want dan is het óf verstrikt raken dankzij de fietsen óf tegen een boom eindigen.

De bovenstaande foto’s tonen de situatie vanaf het uitstappen bij station Ede-Wageningen. Eerst moeten reizigers zich langs de fietsen wurmen, om vervolgens bij de zuidelijke ingang van dit station uit te komen.
Voor mindervaliden is een hellingbaan beschikbaar, aan het einde van de Parkweg (zie de bovenstaande foto op deze pagina). Voor alle routes geldt dat de blindegeleidelijn gedeeltelijk of geheel afwezig is.

6 Bent u het met ons eens dat een blindegeleidelijn richting beide routes
(zowel zuidelijke ingang van het station als de hellingbaan) noodzakelijk is?
7. Bent u het met ons eens dat het gebruik van de Valleilijn voor slechtzienden en mindervaliden onnodig
bemoeilijkt wordt?
8. Welke maatregelen acht u haalbaar om een en ander te verbeteren?
Bent u bereid hierover in overleg te
treden met de betrokken partijen en de uitkomsten terug te koppelen?

Verwijzing lijn 88, op bord met kaart Ede en Bennekom
Verwijzing naar lijn 88 vanaf de zuidelijke uitgang van station Ede-Wageningen Verwijzing lijn 88 op perron 3 en 4, met plakband bevestigd
Verwijzingsbordje op perron 3 en 4 Verwijzing lijn 88 op papier in chauffeursgebouw busstation
Verwijzing naar lijn 88 op het busstation aan de noordzijde van station Ede-Wageningen.

De bovenstaande foto’s tonen de verwijzingen naar buslijn 88 op station Ede-Wageningen.
Her en der zijn provisorische verwijzingen aangebracht. De allerlaatste foto toont het toppunt van reizigersinformatie: een handgeschreven verwijzing op een wit vel, achter de ruit van het chauffeursverblijf. Dit is nauwelijks leesbaar vanaf het busstation, waar eveneens geen informatie te vinden is over de Valleilijn in beide varianten. Op de routeborden in het station zijn alleen stickers aangebracht, zonder enige duidelijke verwijzing. Op perron 1a – het perron van de stoptrein naar Amersfoort – zijn alleen de route en vertrektijden naar de trein te zien. Er staat wel een informatiebord bij de zuidelijke uitgang van station Ede-Wageningen.

9. Bent u het met ons eens dat de informatievoorziening over de Valleilijn stukken beter kan?
10. Welke afspraken zijn er met de NS gemaakt over het aanbrengen van reisinformatie m.b.t. de Valleilijn?
11. Waarom ontbreken de huisstijlelementen van de Valleilijn op perron 1a?
12. Op welke termijn is de informatievoorziening wél op orde?

Halte Wageningen Busstation
Halte Wageningen Busstation Halte Wageningen Ooststeeg
Halte Wageningen Ooststeeg

De twee bovenstaande foto's tonen de haltes Busstation en Ooststeeg in Wageningen. Op de eerstgenoemde halte is nog geen reisinformatie aanwezig, de halte Ooststeeg is – evenals andere haltes in Wageningen – uitgerust met een tijdelijke abri.

13. Kunt u aangeven waarom het vereiste kwaliteitsniveau van de haltes niet gereed was op het moment waarop
de Valleilijn operationeel werd?
14. Bent u het met ons eens dat deze situatie op korte termijn verbetering behoeft?

Verder zien wij een probleem op het gebied van aansluitingen. Reizigers vanuit de richting Amersfoort hebben in de avonduren op werkdagen en zaterdag één minuut om lijn 88 naar Wageningen te halen. In de praktijk moet men dus dertig minuten wachten. Reizigers met de intercity vanuit Arnhem moeten in de avonduren ruim 14 minuten wachten. Vanuit Utrecht heeft men 4 minuten om de bus te halen. Overdag is even wachten op de bus dankzij de uitstekende frequentie geen probleem, maar ’s avonds in het donker op de bus wachten is geen pretje.

15. Ziet u mogelijkheden om dusdanig met de rijtijden te schuiven, zodat treinreizigers vanuit Utrecht en
Amersfoort in de toekomst wél redelijke en haalbare aansluitingen op buslijn 88 hebben?

Als laatste willen wij u wijzen op de informatievoorziening óp en ín de bus: de lijnfilm toont alleen “88 Valleilijn” en de beloofde halteafroep in de bus functioneert niet.

16. Bent u het met ons eens dat reisinformatie óp en ín de bus een essentieel onderdeel is?
17. Op welke termijn wordt de bestemmingsaanduiding op en de halteafroep in de bus verbeterd?

U bent hier