h

Staten willen wél subsidie voor overkapping A12

14 januari 2007

Staten willen wél subsidie voor overkapping A12

Bijna alle partijen die deel uitmaken van Provinciale Staten willen dat Gelderland subsidie geeft aan een initiatiefgroep die onderzoek wil laten doen naar de overkapping van de snelweg A12 bij Arnhem. Dat bleek tijdens een spoeddebat dat de SP afgelopen woensdag had aangevraagd in de commissie Economie en Milieu. Daarmee kwamen de statenleden in frontale botsing met VVD- gedeputeerde René van Diessen. Het college van GS, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft tot tweemaal toe een verzoek om subsidie afgewezen.

De opstelling van het college van GS wekte overal verbazing. Immers, zelden is er een subsidieaanvraag ingediend dat zo'n groot draagvlak heeft. Zo wil Minister Peijs van Verkeer graag dat Gelderland meedoet, omdat de provincie nu spelbreker dreigt te worden. Alle andere relevante overheden subsidiëren wel mee: zoals het rijk, de stadsregio Arnhem - Nijmegen, de gemeenten Arnhem en Rozendaal. Aan het bedrarg kan het ook niet liggen: het gaat slechts om 50.000 euro.

Overkapping van de A12 kan leiden tot minder geluidsoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit. Ook wordt de versnippering van de Veluwe tegengegaan. Zelfs van Diessens eigen statenfractie, de VVD, vindt daarom dat het geld er moet komen. Ook de Tweede Kamerfractie van de VVD ziet het project helemaal zitten.

De statenfracties beraden zich nu op nadere stappen om het college van GS alsnog te dwingen tot het verlenen van subsidie.

SP: provincie moet meebetalen aan onderzoek naar overkapping A12

U bent hier