h

Oproep SP voor menselijker afsluitbeleid Vitens vindt gehoor

29 mei 2007

Oproep SP voor menselijker afsluitbeleid Vitens vindt gehoor

De Gelderse SP heeft met een motie tijdens de statenvergadering van 29 mei het afsluitbeleid van waterbedrijf Vitens ter discussie gesteld. De provincie Gelderland is samen met vele overheden aandeelhouder van Vitens. Gedeputeerde Keereweer en de andere fracties in de staten steunden de SP in haar zorgen.

De gedeputeerde wilde zelfs meteen wel zover gaan om het humanere afsluitbeleid van de energie bedrijven aan te kaarten tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens. Dit tot genoegen van indiener van de motie statenlid Agnes Lewe die hierdoor de motie kon intrekken.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

In Gelderland heeft de SP schriftelijke vragen gesteld en deze zijn inmiddels ook beantwoord. Conclusie: Vitens heeft weinig begrip voor mensen die, vanwege financiële of andere problemen, niet op tijd hun nota's kunnen betalen. Deze mensen lopen een grote kans dat hun watervoorziening wekenlang wordt afgesloten. In de eerste drieënhalf maanden van 2007 werden in Gelderland 209 klanten door het waterbedrijf Vitens afgesloten, waarvan 165 langer dan een week. Dit terwijl drinkwater een eerste levensbehoefte is. Zie ook: GS en Vitens – weinig begrip voor mensen in nood.

SP-fractievoorzitter Agnes Lewe licht toe waarom zij dinsdag de motie indiende die de provincie verzocht op de aandeelhoudersvergadering van Vitens op 4 juni een ander menswaardiger beleid van het drinkwaterbedrijf af te dwingen: ‘Mensen die worden afgesloten verkeren vaak in een problematische schuldensituatie en zij hebben dan hulp nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Laat Vitens met schuldhulpverlening afspraken maken en mensen die in een traject zitten niet afsluiten. Dat de gedeputeerde nog een stap verder wil gaan en net als de energiebedrijven een actieve signalering wil is natuurlijk alleen maar heel mooi meegenomen. En nu Vitens nog overtuigen…’

GS en Vitens – weinig begrip voor mensen in nood

U bent hier