h

SP- actie tegen bomenkap Achterhoek werpt eerste vruchten af

24 juni 2007

SP- actie tegen bomenkap Achterhoek werpt eerste vruchten af

Al sinds begin dit jaar voert de Gelderse SP actie tegen massale bomenkap langs provinciale wegen in de Achterhoek. Lange tijd waren we “roependen in de woestijn”, maar inmiddels beginnen andere partijen ons verzet te steunen. En het eerste succes is binnen: langs de weg Borculo- Neede blijft een rij inlandse eiken overeind staan.

Tijdens een discussie op 13 juni in de statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken zetten veel fracties vraagtekens bij de wijze waarop de provincie op dit moment omgaat met de zo karakteristieke Achterhoekse laanbeplanting langs provinciale wegen. De afgelopen maanden is er al veel kaalslag gepleegd. Als vervolg op de discussie ging op 20 juni een delegatie van statenleden ter plekke kijken. SP- statenlid Toine van Bergen, die de discussie opstartte, was natuurlijk ook van de partij.

De bomenkap vindt plaats op grond van verkeersveiligheid, zo werd tot nu toe gesteld. Vlakbij de provinciale wegen zouden eigenlijk helemaal geen bomen mogen staan, maar slechts op minimaal 4,5 meter afstand. Al snel bleek dat een richtlijn die dit voor zou schrijven door ambtenaren wel erg ongenuanceerd wordt toegepast, en door ambtenaren regelmatig tot wet wordt verheven. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is: het uitgangspunt is “maatwerk”. Als er al gevaarlijke situaties bestaan voor het verkeer moet eerst bekeken woren of er geen andere oplossingen zijn, zo stelt het zogenaamde “Handboek wegontwerp”. Bijvoorbeeld verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur.

Uit onderzoeken blijkt bovendien dat het maar zeer de vraag is of verwijderen van bomen vlak langs de weg de veiligheid verhoogt. De bomen zorgen er juist voor dat er langzamer en voorzichtiger wordt gereden. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat er in Nederland bijna nergens zo hard wordt gereden als in de “kale” provincie Flevoland.

Hert werkbezoek van gisteren had in ieder geval tot gevolg dat een flinke rij bomen langs de N315 toch kan blijven staan. Daar werden ambtenaren van de provincie en de gemeente Berkelland het gisteren over eens.

De discussie over de bomenkap wordt na de zomervakantie verder gevoerd, aan de hand van een notitie die het College van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd. De SP- fractie overweegt ondertussen om met een motie te komen, waarin gevraagd wordt om de kap op te schorten totdat de discussie in september heeft plaatsgevonden.

TC Tubantia: Bomen N315 mogen blijven

U bent hier