h

Ondanks kritiek SP stopt provincie miljoenen in verplaatsing asfaltcentrale Bruil naar Arnhem/Westervoort

7 juli 2007

Ondanks kritiek SP stopt provincie miljoenen in verplaatsing asfaltcentrale Bruil naar Arnhem/Westervoort

Tijdens de statenvergadering van 27 juni heeft een ruime meerderheid van Provinciale Staten besloten dat er miljoenen gemeenschapsgeld gestopt worden in de verplaatsing van probleembedrijf Bruil naar Arnhem (Koningspley). Het gaat om 6.625.350 euro van de provincie Gelderland en 3.487.650 euro van de gemeente Wageningen, die gestopt worden in de verplaatsing van de Wageningse asfaltcentrale.

De SP stemde (met D66 en Partij voor de Dieren) tegen deze miljoeneninvestering omdat er geen harde milieugaranties vooraf gesteld zijn aan de fabriek op de nieuwe locatie. Statenlid Eric van Kaathoven licht toe: ‘Voor de SP was de centrale vraag of hier sprake is van de oplossing van een lang slepend probleem of de verplaatsing van dat probleem van Wageningen naar Arnhem en Westervoort. Wil er sprake zijn van een oplossing dan zijn harde milieugaranties vooraf noodzakelijk. Het gaat dan volgens deskundigen bijvoorbeeld om het volledig inpandig opereren met een naverbrander en de optimale afwikkeling van het vrachtverkeer (200 per dag). Helaas ontbreken deze garanties in de overeenkomst die gesloten is tussen Wageningen, Gelderland en Bruil. Sterker nog, in de overeenkomst staat expliciet dat van Bruil niet meer gevraagd kan worden dan de normale wet- en regelgeving. Maar de bedrijven die het hoogst staan in de provinciale klachten top tien voldoen bijna allemaal min of meer aan wet- en regelgeving en veroorzaken desondanks veel overlast. Die overeenkomst en het toezeggen van geld, dat was het moment geweest om aanvullende eisen stellen. Het is dan ook heel jammer dat de provincie dat moment niet heeft aangegrepen.’

In aanloop naar de vergadering van Provinciale Staten ontvingen de statenleden zo’n 80 mailtjes van bezorgde Westervoorters en Arnhemmers. De SP kan zich de zorgen van deze mensen heel goed voorstellen. Zij wonen vlakbij de toekomstige fabriek. En nu de provincie de kans voorbij heeft laten gaan om vooraf harde eisen te stellen, bestaat het risico dat zij worden opgezadeld met de problemen van Wageningen. Statenlid Van Kaathoven: ‘De SP is natuurlijk blij voor de mensen in Wageningen dat hun probleem verdwijnt. We zijn alleen niet bereid om miljoenen gemeenschapsgeld te stoppen in de verplaatsing van een probleem van het ene stukje Gelderland naar het andere.’

Nu ook de gemeenteraad van Wageningen met de deal akkoord is gegaan, staat financieel gezien de verplaatsing van Bruil niets meer in de weg. Dat wil nog niet zeggen dat de asfaltcentrale ook daadwerkelijk naar Arnhem komt. Er moeten nog veel procedures doorlopen worden (milieuvergunning, bestemmingsplan) en mensen kunnen daarbij bezwaar maken. Dat werd ook duidelijk tijdens de informatieavond die de provincie de avond voor de vergadering in Provinciale Staten georganiseerd had. 28 ambtenaren van gemeente Arnhem en provincie Gelderland lichtten daar met de mensen van Bruil de plannen toe. In de glossy folders stond trouwens al de vraag ‘Waarom verhuist de asflatcentrale Bruil van Wageningen naar Arnhem?’ Kennelijk was het definitieve besluit dus al lang genomen voordat het Gelders parlement zich erover mocht uitspreken. Het platform AGA (Arnhem Geen Asfaltcentrale) hield op die avond een protestspeech. Dit platform van bewonersorganisaties en ook politieke partijen waaronder de lokale SP zal het verzet tegen de komst van Bruil verder leiden.

videoverslag van de behandeling van Bruil in de vergadering van Provinciale Staten, 27 juni, agendapunt 14
Een zaal vol verontruste Westervoorters

U bent hier