h

Snel geld voor jeugdzorg

14 juli 2007

Snel geld voor jeugdzorg

Tijdens de laatste Statenvergadering van 27 juni, was de SP van plan om een motie in te dienen. In deze motie vroeg statenlid Marit de Ridder om 1 miljoen Euro beschikbaar te stellen (dmv. voorfinanciering) om zo op korte termijn de problematiek van de wachtlijsten in de Jeugdzorg aan te pakken. En dan vooral de wachtlijsten op het gebied van pleegzorg en residentiele opvang.

De Gedeputeerde beloofde echter om het extra geld van minister Rouvoet (ongeveer 5,5 miljoen Euro) al voor de zomer in te zullen zetten om zo de wachtlijsten in de Jeugdzorg aan te pakken. Na deze toezegging kon de SP de motie intrekken.

SP: Ontkennen wachtlijsten vertraagt bestrijding

U bent hier