h

SP: Ontkennen wachtlijsten vertraagt bestrijding

11 juni 2007

SP: Ontkennen wachtlijsten vertraagt bestrijding

Wat de SP al in februari beweerde wordt nu bevestigd door niemand anders dan de brancheorganisatie van de jeugdzorg, de MO-groep: "De wachtlijsten in de jeugdzorg worden kunstmatig kort gehouden; in werkelijkheid zijn ze veel langer. Zodra kinderen enige vorm van hulp krijgen, worden ze van de wachtlijst verwijderd. Maar die hulp is lang niet altijd de meest geschikte. Daardoor geven de wachtlijsten een geflatteerd beeld. (...) De problematiek is in werkelijkheid nog veel groter dan de cijfers laten zien", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie in de jeugdzorg. Door tijdens de verkiezingen het probleem te ontkennen werd kostbare tijd verspild in de bestrijding van de wachtlijsten, vind de SP.

Gedeputeerde Esmeijer vierde voor de verkiezingen van 7 maart het verdwijnen van de wachtlijsten als een van de grootste successen van zijn beleid. De vraag rijst: wist hij niet beter omdat de zorginstellingen en Bureau Jeugdzorg hem de verkeerde cijfers leverden of pleegde hij willens en wetens kiezersbedrog.

Vragen van GroenLinks en collegepartij PvdA over de gestegen wachtlijsten beantwoordde de gedeputeerde onlangs als volgt: "De wachtlijstcijfers zijn gebaseerd op opgaven van de zorgaanbieders. Op onderdelen zitten hier wat minder goed verklaarbare ontwikkelingen in. De stijging van de wachtlijsten lijkt harder te gaan dan de stijging van de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg op jaarbasis. Dit terwijl het aantal kinderen dat in zorg is genomen, sterk is toegenomen. Verklaringen zitten deels in een recente sterke stijging van het aantal indicaties begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk of deze stijging tijdelijk of structureel is. Het is nodig om de ontwikkelingen van de wachtlijsten in samenhang te bezien met de vraagontwikkeling, doorlooptijden en opbouw van nieuwe capaciteit.

Momenteel blijft de uitstroom achter bij de instroom, deels omdat de nieuw gerealiseerde capaciteit nog bezet is. Op basis van de geleverde kwartaalcijfers zijn wij in gesprek met de branche en de afzonderlijke zorgaanbieders om de oorzaken en daarmee de passende oplossingen op te sporen. Blijvend sturen op doelmatigheid is nodig, want bij langere doorlooptijden lopen de wachtlijsten meteen op." Samengevat in gewoon Nederlands: "Sorry, maar we weten het niet." Zo veel is duidelijk: de provincie is de greep op de jeugdzorg(instellingen) kwijt - als zij die ooit heeft gehad. Het nieuwe college - met dezelfde gedeputeerde op het dossier jeugdzorg - belooft maatregelen en "een strakke sturing vanuit de provincie". Die sturing had er wat de SP betreft al veel eerder ingezet moeten worden.

SP-woordvoerder jeugdzorg Marit de Ridder: "Normaal gesproken ben je blij als je gelijk krijgt, maar in dit geval is het heel triest. Door aan het begin van het jaar mooie sier te willen maken met verdwenen wachtlijsten is kostbare tijd verspild! Bij de bespreking van het collegeprogramma zullen we dit aan de orde stellen."

Kinderen moeten nog steeds te lang wachten op de juiste hulp

U bent hier